Tęsiami Ignalinos AE išmontavimo darbai

0
Tęsiami Ignalinos AE išmontavimo darbai
Share

2024-01-23

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) tęsiami išmontavimo darbai. 2023 m. IAE personalas išmontavo 4,6 tūkst. tonų įrangos bei 5,2 tūkst. tonų konstrukcijų (pastatų gelžbetonio ir metalo konstrukcijų komponentai). Daugiausia įrangos išmontuota vykdant reaktoriaus technologinės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektą – apie 1,9 tūkst. tonų. Apie 7,8 tūkst. tonų radioaktyviųjų atliekų buvo apdorota ir išvalyta. Šios, jau neradioaktyvios atliekos, bus realizuotos aukcionuose.

2023 metais IAE tęsė 1-jo bloko reaktoriaus komponentų (R1/R2 zonų) išmontavimo darbus, 1-ojo bloko reaktoriaus technologinės įrangos išmontavimą, sėkmingai užbaigė kuro perkrovimo mašinos išmontavimą 2-ame bloke. 2024 metais planuojama gauti leidimus vykdyti 2-jo bloko reaktoriaus komponentų (R1/R2 zonų), technologinės įrangos bei pagalbinių technologinių sistemų išmontavimo darbus.

Per visą jėgainės eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. IAE išmontavo apie 90 tūkst. tonų įrangos ir konstrukcijų. Iki jėgainės eksploatavimo nutraukimo pabaigos liko išmontuoti 105 tūkst. įrangos.

Didžioji dalis išmontuotos įrangos praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose kaip metalo laužas. Tokiu būdu IAE prisideda prie aplinkos tausojimo – dalį neradioaktyviomis pripažintų atliekų paverčia antrinėmis žaliavomis, kurias grąžina atgal į rinką ir prisideda prie IAE darnios veiklos kūrimo bei į atliekynus dedamų radioaktyviųjų atliekų kiekio mažinimo.

Likusios išmontuotos radioaktyviosios atliekos yra vežamos į eksploatuojamą Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (B19) arba laikinai saugomos įmonės teritorijoje iki galutinio dėjimo į kitus atliekynus.

Išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai atliekami IAE personalo jėgomis. Darbai finansuojami Ignalinos programos lėšomis.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės informacija