T. Okmanui ir E. Sabaliauskui už paramą VšĮ „Mėlyna ir geltona“ siūloma suteikti nacionalinio mecenato vardą

0
T. Okmanui ir E. Sabaliauskui už paramą VšĮ „Mėlyna ir geltona“ siūloma suteikti nacionalinio mecenato vardą
Share

Kultūros ministro sudaryta Mecenavimo taryba, įvertinusi mecenuojamuosius projektus, nacionalinio mecenato vardą pasiūlė suteikti UAB „Tesonet Global“ įkūrėjams Tomui Okmanui ir Eimantui Sabaliauskui už skirtą 1 mln. 22,5 tūkst. paramą viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“. Tai – antras kartas nuo tada, kai 2018 m. priėmus Mecenatystės įstatymą Mecenavimo taryba siūlo suteikti nacionalinio mecenato vardą. Pirmą kartą šis vardas skirtas bendrovės „Teltonika“ steigėjui ir savininkui Arvydui Paukščiui už paramą atstatant Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčią.

Vilniaus miesto savivaldybės mecenatų vardus siūloma suteikti UAB „Arimex“ įkūrėjui ir direktoriui Arnui Jurskiui už 296,5 tūkst. eurų paramą visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ bei viešosios įstaigos „PK Fondas“ direktoriui dr. Pranui Kizniui, skyrusiam 533,2 tūkst. eurų paramą Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams.

Bendruomenės mecenatų vardus Mecenavimo taryba siūlo suteikti UAB „ACME grupei“ už skirtą 100 tūkst. eurų paramą paramos fondui Vilniaus universiteto fondas ir taip pat šiam fondui 100 tūkst. eurų skyrusiai Juozapavičių šeimai (UAB „AIM investicija“).

„Milžiniškas visų šių žmonių indėlis kuria didžiulį pokytį ne tik mūsų šalies kultūroje, moksle, ne tik stiprinant paramą Ukrainai ar kuriant saugesnę ir laimingesnę vaikystę. Visų pirma mecenatystė reiškia ir stipresnę, pilietiškesnę ir šviesesnę Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kuriems siūloma suteikti mecenato vardą, už mokėjimą dalintis, už nesavanaudiškumą ir asmeninį pavyzdį, kaip galvojimas apie ateities Lietuvą paskatina šiandien imtis didelių darbų“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.  

Sprendimą dėl nacionalinio mecenato vardo suteikimo priims Vyriausybė, dėl savivaldybės mecenatų – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, dėl bendruomenės mecenatų – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kultūros ministerija planuoja kasmet lapkričio 15-ąją, Mecenatystės dieną, pagerbti nacionalinius, savivaldybės ir bendruomenės mecenatus bendrame renginyje.

Pagal Mecenavimo įstatymo nuostatas nacionalinio mecenato vardas skiriamas tam, kas per metus mecenuojamam projektui suteikė paramos už ne mažiau kaip 1 mln. eurų. Savivaldybės mecenato vardas skiriamas tam, kas skyrė ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų, jei savivaldybėje gyvena iki 25 tūkst. gyventojų, o didesnėse savivaldybėse ar savivaldybėse, kurios teritorijoje yra kurorto statusą turinti gyvenamoji vietovė, – daugiau kaip 250 tūkst. eurų. Bendruomenės mecenato vardas suteikiamas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio bendra paramos suma mecenuojamam projektui per vienus metus yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų. 

Naujoje įstatymo redakcijoje taip pat papildytas sričių, kuriose gali būti įgyvendinami mecenuojamieji projektai, sąrašas. Greta sveikatos priežiūros, kultūros ir meno, paveldo, mokslo, visuomenės gerovės, sporto, švietimo sričių įrašytas ir pilietinės visuomenės stiprinimas.

Mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Kultūros ministerijos archyvo nuotrauka