Su savivalda pradėtos viešos konsultacijos dėl giluminio atliekyno vietos parinkimo

0
Su savivalda pradėtos viešos konsultacijos  dėl giluminio atliekyno vietos parinkimo
Share

Vilniuje Ignalinos atominė elektrinė (IAE) surengė pirmą viešąją konsultaciją savivaldybių atstovams dėl giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (GA) įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo proceso. 

Viešojoje konsultacijoje, kuri vyko gyvai ir nuotoliniu būdu, dalyvavo atstovai iš 42 savivaldybių. 

Tai yra pirmasis suplanuoto viešųjų konsultacijų ciklo su visuomene renginys, siekiant užtikrinti suinteresuotųjų šalių atviras diskusijas ir jų dalyvavimą priimant sprendimus GA įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo procese. 

IAE generalinis direktorius Linas Baužys pabrėžia visuomenės dalyvavimo svarbą priimant sprendimus branduolinės energetikos srityje. Pasak jo, itin svarbu užtikrinti skaidrią komunikaciją ir atvirą diskusiją su visuomene nuo pat pradinio projekto etapo, kol nėra priimti jokie sprendimai, susiję su giluminio atliekyno vietos parinkimu.

Planuojama, kad viešųjų konsultacijų ciklas apims konsultacijas nustatytoms suinteresuotosioms šalims – Lietuvos savivaldybių asociacijai, savivaldybėms, vietos bendruomenėms, kurių gyvenamose teritorijose identifikuotos potencialios GA teritorijos, Lietuvos aplinkos apsaugos institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, kitoms suinteresuotosioms šalims. 

Viešųjų konsultacijų metu suinteresuotosioms šalims pristatoma informacija apie GA įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo procesą. Suinteresuotosios šalys taip pat raginamos įsitraukti ir dalyvauti sprendimų procesuose dėl potencialių GA įrengimui vietų parinkimo.

Lietuva, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinės teisės reikalavimus, įgyvendina GA projektą, kurio tikslas – galutinai sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas. Šiuo metu už GA projekto įgyvendinimą atsakinga IAE, vadovaudamasi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis, vykdo pirminį planavimo projekto etapą – GA vietos parinkimo tyrimo programą, kurios apimtyje atliekami ekspertiniai tyrimai, vertinimai, duomenų analizė ir apibendrinimas. 

Šie darbai bus vykdomi ne trumpiau nei iki 2038 m. GA įrengimui skirtą vietą numatoma patvirtinti iki 2047 m.

Pernai gruodį paskelbtoje galutinėje ataskaitoje TATENA patvirtino, kad Lietuva tinkamai įgyvendina GA įrengimo projekto pradinio etapo veiklas dėl įrengimo vietų atrankos proceso. TATENA įvertino nepriklausimų ekspertų atliktus tyrimus ir studijas, kurios apima geologinės aplinkos tinkamumo GA įrengimui kriterijų nustatymą, potencialių GA įrengimui vietų socialinį-ekonominį vertinimą, bendrųjų GA įrengimo Lietuvoje saugos kriterijų parengimą. TATENA savo išvadose taip pat pateikė rekomendacijas įtraukti visuomenę dalyvauti tolesniame GA įrengimo vietos parinkimo procese.

Konsultacijų ciklo metu bus siekiama surinkti ir įvertinti visų suinteresuotųjų šalių nuomones, įžvalgas, pastabas, komentarus, pasiūlymus dėl potencialiai tinkamų GA įrengimui vietų atrankos. Konsultacijų su visuomene rezultatai, bus naudojami tolesniame kompleksiniame potencialių GA vietų vertinime renkant GA vietą. 

Atliktas potencialiai tinkamų GA įrengimui vietų kompleksinis vertinimas bei jo rezultatai bus pateikti TATENA nepriklausomam įvertinimui.

IAE informacija ir nuotrauka