Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai: efektyvesnė sektoriaus plėtra ir kokybiškos paslaugos gyventojams

0
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai: efektyvesnė sektoriaus plėtra ir kokybiškos paslaugos gyventojams
Share

Seimas pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams, padėsiančiais ilgesniam laikotarpiui planuoti šilumos ūkio veiklą, efektyviau diegti inovatyvius sprendimus užtikrinant patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. Taip pat įstatymas sugriežtino pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos atsakomybę ir paslaugų teikimo kontrolę. 

Priimti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai įsigalios 2023 m. spalio 1 d. ir naujasis šildymo sezonas bus organizuojamas vadovaujantis šiuo įstatymu. 

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai nustatė svarbius pokyčius centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje, kurie skatins ilgalaikį planavimą, dekarbonizaciją, šilumos gamyboje naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių ir efektyvumo didinimą bei šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimą. 

Nauja įstatymo redakcija užtikrina savivaldybėms galimybę ilgesniam laikotarpiui planuoti šilumos ūkio tvarią plėtrą. Numatyta pereiti prie planavimo 10 metų laikotarpiui ir turėti dviejų lygių šilumos ūkio planavimo dokumentus – savivaldybių šilumos ūkio specialiuosius planus ir šilumos tiekimo įmonių 10 metų šilumos ūkio plėtros investicinius planus. Nacionalinio lygmens strateginiai dokumentai nustatys bendrąsias šilumos ūkio plėtros gaires ir tikslus, tuo tarpu savivaldybės turės galimybę pasirinkti ekonomiškai naudingiausius būdus šiems tikslams pasiekti, planuos šilumos gamybos ir energijos išteklių poreikius.

Siekiant skatinti didesnį atliekinės šilumos panaudojimą centralizuotame šilumos tiekime, numatyta atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo tvarka, kuri sudarys lankstesnes sąlygas šios šilumos panaudojimui. Nustatyta, kad atliekinę šilumą generuojantys asmenys turės teisę atliekinę šilumą tiekti į šilumos tiekimo sistemą. Taip bus skatinamas atliekinės šilumos panaudojimas, prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms technologijoms.

Naujoje Šilumos ūkio įstatymo redakcijoje įtvirtinti ir nauji šilumos kainodaros principai, kurie skatins investuoti į šilumos gamybą ir suvartojimą mažinančias priemones bei sudarys nediskriminacinę aplinką visiems tiekiamos šilumos rinkos dalyviams. Įstatymu nustatytas nepriklausomiems šilumos gamintojams privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymas 5 metų laikotarpiui nuo šilumos reguliuojamos kainodaros taikymo pradžios, taip pat apibrėžta nauja dalyvavimo šilumos aukcionuose tvarka.

Įtvirtinti nauji veiklos kriterijai šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojams užtikrins efektyvesnę veiklą – bus nustatytos atsakomybės, kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už veiklos pažeidimus skyrimo tvarka. Daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai turės rengti pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo ir teikti ataskaitas pastato savininkams. Tai užtikrins kokybiškesnių paslaugų teikimą, motyvaciją atnaujinti daugiabučio namo vidaus šildymo sistemas, tinkamai paruošti jas šildymo sezonui, kas lems mažesnį šilumos suvartojimą ir užtikrins mažesnes šilumos sąskaitas gyventojams.