Jūrinio vėjo parkai: pristatyta infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

0
Jūrinio vėjo parkai: pristatyta infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita
Share

Lietuvai ruošiantis skelbti antrąjį 700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parko konkursą vystytojui atrinkti, viešai pristatyta ypatingos valstybinės svarbos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimo ataskaita.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentu siekiama suplanuoti teritorijas, kurios reikalingos jūrinio vėjo elektrinių parkų prijungimo prie elektros perdavimo tinklų sausumoje jungtims ir susijusiai infrastruktūrai. Taip pat užtikrinti jūrinio vėjo elektrinių parkuose pagamintos žaliosios energijos perdavimo į elektros perdavimo tinklus sausumoje galimybes.

„Vystymo planą planuojama patvirtinti iki kitų metų pabaigos. Šio vystymo plano pagrindu nustatytuose koridoriuose bus įrengiama jūrinio vėjo elektrinių parkų prijungimui reikalinga infrastruktūra. Už šios infrastruktūros statybos darbus bus atsakingi konkursą laimėję jūrinio vėjo elektrinių parkų vystytojai“, – sakė Daiva Garbaliauskaitė, energetikos viceministrė.

Energetikos ministerijos užsakymu vystymo plano koncepcijos alternatyvas parengė įmonė „Ardynas”, o SPAV ataskaitą – įmonė „Ardynas” ir VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas.

Lietuvai siekiant mažinti priklausomybę nuo elektros importo ir iki 2030-ųjų visiškai apsirūpinti vietine elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių, Energetikos ministerija planuoja du bendros 1,4 GW galios jūrinio vėjo elektrinių parkus Lietuvos Baltijos jūroje. Per metus šie parkai galėtų pagaminti apie 6 TWh žaliosios elektros energijos – maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio.

Antrasis jūrinio vėjo elektrinių parko konkursas bus skelbiamas kitų metų sausio 15 dieną. Pagal konkurso sąlygas, vystytojas galės siūlyti vystyti parką tiek be valstybės paramos, tiek su ja, taip pat konkuruoti dėl prašomos paramos dydžio – visam arba tik daliai pagaminto elektros energijos kiekio. Europos Komisija yra patvirtinusi galimos valstybės paramos schemą. VERT jau yra nustatęs didžiausią ir mažiausią kainą, už kurią vystytojas įsipareigotų parduoti pagamintą elektrą rinkoje.

Konkurso laimėtojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parką, vystytojas bus įpareigotas kasmet savivaldybių, besiribojančių su jūrine teritorija, bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų.

Parkui numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136 km2. Nuo kranto jis bus nutolęs apie 30 kilometrų.

Antrajam jūrinio vėjo elektrinių parko konkursui Energetikos ministerija organizuoja parengiamųjų darbų atlikimą. Jau yra patvirtintas jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių energijos objektų plėtrai, vystymo planas, rengiamas numatomų plėtoti vėjo elektrinių prijungimo prie sausumos tinklų vystymo planas, patvirtinta jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, taip pat jūrinėje teritorijoje, skirtoje vėjo elektrinių parko plėtrai, atlikti jūros dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai bei išmatuotas vėjo greitis ir kiti hidrometeorologiniai parametrai.

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir susijusios infrastruktūros įrengimui Nr. 03-004-P-0001

Daugiau informacijos: www.offshorewind.lt