Paskelbtas kvietimas vystyti biometano gamybos ir valymo įrenginių įrengimo projektus

0
Paskelbtas kvietimas vystyti biometano gamybos ir valymo įrenginių įrengimo projektus
Share

2024-02-01

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas įsirengti biometano dujų gamybos ir valymo įrenginius. Šiai priemonei skirta 11,8 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

Biometanas yra vienas iš daugiausiai šilumos efektą sukeliančių dujų išmetimus sumažinančių energijos išteklių, gali būti plačiai pritaikomas energetikos, transporto, žemės ūkio, pramonės ir pastatų sektoriuose. 

Siekiama, kad biometanu būtų pakeičiamos importuojamos gamtinės dujos ir sprendžiama atliekų tvarkymo problematika – sukurtuose biometano projektuose galės būti panaudojamos įvairios antrinio panaudojimo neturinčios biologiškai skaidžios atliekos, tarp jų ir namų ūkiuose susidarančios maisto atliekos, kurios nuo šių metų pradžios surenkamos individualiai.

Planuojama, kad iki 2030 m. Lietuvoje būtų pagaminama ne mažiau kaip 950 GWh biometano.  

Kvietimą teikti paraiškas dėl valstybės kompensavimo biometano dujų gamybos ir valymo įrenginių įrengimui galima teikti Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) iki 2024 m. kovo 29 d. 

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal projektų finansavimo sąlygose numatytus prioritetinius atrankos kriterijus. Projektai gali pretenduoti į iki 45 % dydžio finansavimo intensyvumą. Projektai turės būti įgyvendinti iki 2026 m. I ketv.

Kontaktiniai asmenys CPVA: Inga Jakavonienė, mob. 8 615 67745, el. p. [email protected]; ir Kristina Dėjė, mob. 8 686 48 779, el. p. [email protected]