Sausio–liepos mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio–liepos mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausio–liepos mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo 10 004,3 mln. eurų arba 8,5 proc. (787,4 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 7,1 proc. (532,3 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–liepos mėnesius gauta 8 032,3 mln. eurų ir tai sudaro 64,8 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuotos valstybės biudžetų pajamos 2023 metams – 12 400,2 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 7 479,4 mln. eurų. Tai yra 431,7 mln. eurų arba 6,1 proc. daugiau nei 2022 metų sausio–liepos mėnesiais. 

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 3 593,3 mln. eurų pajamų. Tai yra 195,9 mln. eurų (5,8 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–liepos mėnesiais. Pajamų iš PVM augimą lėmė didesnis nei prieš metus prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas. 

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 3 106 mln. eurų. Tai 271,7 mln. eurų (9,6 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–liepos mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio. Taip pat pajamų iš GPM surinkimui įtakos turėjo didesni GPM permokos grąžinimai.

Už visas akcizines prekes gauta 994,4 mln. eurų pajamų – 36 mln. eurų (3,8 proc.) daugiau nei 2022 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų birželį, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų birželiu, augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – kaitinamojo tabako produktų, degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2022 metų sausio 1 dienos bei nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1 144,1 mln. eurų, tai yra 147,8 mln. eurų (14,8 proc.) daugiau nei 2022 metais per tą patį laikotarpį dėl didesnių nei prieš metus avansinio pelno mokesčio bei metinio pelno mokesčio įmokų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 552,9 mln. eurų, tai yra 100,6 mln. eurų (22,2 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–liepos mėnesiais. 

 

2023 metų sausio–liepos mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2023 m. planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m.

sausio-liepos mėn.,

mln. eurų

Sausio-liepos mėn. pajamų dalis nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

1 521,6

61,0%

3,7%

Pelno mokestis

1 666,8

1 144,1

68,6%

14,8%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

3 593,3

65,2%

5,8%

Akcizai

1 715,8

994,4

58,0%

3,8%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

226,1

60,9%

-1,2%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

552,9

86,5%

22,2%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

8 032,3

64,8%

7,1%