Sausio–balandžio mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio–balandžio mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausio–balandžio mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo 5 278,3 mln. eurų arba 6,4 proc. (315,6 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 5,4 proc. (214,5 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–balandžio mėnesius gauta 4 195,2 mln. eurų ir tai sudaro 33,8 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuotos valstybės  biudžetų pajamos 2023 metams – 12 400,2 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 3 967 mln. eurų. Tai yra 233 mln. eurų arba 6,2 proc. daugiau nei 2022 metų sausio–balandžio mėnesiais.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 2 176,3 mln. eurų pajamų. Tai yra 201,8 mln. eurų (10,2 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–balandžio mėnesiais. Pajamų iš PVM augimą lėmė toliau augęs prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 1 636,5 mln. eurų. Tai 74,7 mln. eurų (4,8 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–balandžio mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio. Taip pat pajamų iš GPM surinkimui įtakos turėjo didesni bei sparčiau atliekami GPM permokos grąžinimai.

Už visas akcizines prekes gauta 536,8 mln. eurų pajamų – 8,6 mln. eurų (1,6 proc.) daugiau nei 2022 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų kovą, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų kovu, augę tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių – etilo alkoholio, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio, degalų (išskyrus dyzelinius) – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2022 metų sausio 1 dienos bei nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 302,2 mln. eurų, tai yra 16,3 mln. eurų (5,7 proc.) daugiau nei 2022 metais per tą patį laikotarpį dėl didesnių nei prieš metus avansinio pelno mokesčio įmokų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 228,2 mln. eurų, tai yra 18,5 mln. eurų (7,5 proc.) mažiau nei 2022 metų sausio–balandžio mėnesiais.

2023 metų sausio–balandžio mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2023 m. planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m.

sausio-balandžio mėn.,

mln. eurų

Sausio-balandžio mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

801,3

32,1%

-0,8%

Pelno mokestis

1 666,8

302,2

18,1%

5,7%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

2 176,3

39,5%

10,2%

Akcizai

1 715,8

536,8

31,3%

1,6%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

150,4

40,5%

9,4%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

228,2

35,7%

-7,5%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

4 195,2

33,8%

5,4%

Papildoma informacija:

Apie 2023 metų pajamų plano, kuris tvirtinamas Finansų ministro įsakymu, vykdymą Finansų ministerija informuos kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.