Rašai baigiamąjį mokslo darbą viešųjų finansų tema? Dalyvauk Finansų ministerijos konkurse

0
Rašai baigiamąjį mokslo darbą viešųjų finansų tema? Dalyvauk Finansų ministerijos konkurse
Share

Viešųjų finansų temomis baigiamuosius mokslo darbus rašantys studentai kviečiami dalyvauti Finansų ministerijos konkurse. Toks konkursas organizuojamas antrą kartą, jame nugalėję studentai ir jų darbų vadovai bus apdovanoti piniginėmis premijomis.

„Su viešaisiais finansais susiduriame nuolat – mokame mokesčius, socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, gauname išmokas, naudojamės tokiomis viešosiomis paslaugomis kaip švietimo ar sveikatos. Tad skaidrus ir efektyvus viešųjų finansų naudojimas yra itin svarbus. Tikimės, jog šis konkursas paskatins domėjimąsi viešųjų finansų tema, prisidės prie didesnio finansinio raštingumo, lėšų valdymo efektyvumo bei kurs naudą visuomenei“, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Mokslo darbų registracija vyksta iki rugsėjo 30 d. Konkurse gali dalyvauti aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) studentai, apgynę universitetinio bakalauro, profesinio bakalauro ar magistro darbus, kuriuose nagrinėjamos šios viešųjų finansų temos: valstybės piniginių išteklių valdymas Lietuvoje arba Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse – tikslingumas, efektyvumas, nauda ekonomikai ir visuomenei; valstybės finansų valdymas ir valstybės skola; savivaldybių finansų valdymas, sąsaja su gyvenimo kokybės rodikliais; viešojo sektoriaus subjektų finansinė apskaita ir atskaitomybė.

Konkurso nugalėtojai pretenduoja pasidalyti piniginių premijų prizinį fondą, kurį sudaro 9-i einamųjų metų VDU (vidutiniai darbo užmokesčiai). Iš viso piniginėmis premijomis numatoma apdovanoti 6-is mokslo darbų autorius – 2 magistro, 2 bakalauro ir 2 profesinio bakalauro darbo autorius bei jų vadovus. Kiekvienoje kategorijoje už 1 vietą bus skiriama 2 VDU piniginė premija, už 2 vietą – 1 VDU piniginė premija (studentui bus skiriama 70 proc. piniginės premijos, darbo vadovui – 30 proc.).

Studentų darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: baigiamojo darbo atitiktis konkurso temai; svetainėje www.lietuvosfinansai.lt skelbiamų duomenų panaudojimas baigiamajame darbe; mokslo darbo aktualumas ir naujumas, praktinis išvadų pritaikomumas; baigiamojo darbo struktūra, jame naudoto tyrimo duomenų analizės kokybė, literatūra; išvadų ir pasiūlymų pagrįstumas.

Darbus vertins finansų ministro įsakymu sudaryta komisija.

Konkurso nuostatus galite rasti lietuvosfinansai.lt svetainėje.

Apie svetainę lietuvosfinansai.lt

Finansų ministerijos valdoma svetainė lietuvosfinansai.lt – svarbus įrankis skaidriam viešųjų finansų valdymui ir galimybė visuomenei geriau suprasti valstybės finansus. Čia galima rasti atsakymus į daugelį visuomenei aktualių klausimų. Kiek mokesčių ir kitų pajamų surenkama į šalies biudžetą ir kur šios lėšos išleidžiamos? Kiek vertas yra šalies turtas bei kokie yra įsipareigojimai? Kiek valstybės biudžetinės įstaigos išleidžia už įsigytas prekes ar gautas paslaugas bei kam už jas sumoka? Visa tai ir dar daugiau galima rasti šioje svetainėje.

Svetainėje pateikiami valstybės, savivaldybių, Sodros, Privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetų vykdymo, detalių mokėjimų prekių ir paslaugų tiekėjams, finansinių ataskaitų ir kiti duomenys nuo 2015 m. Čia taip pat suteikiama unikali galimybė analizuoti savivaldybių veiklą: jų pajamas, išlaidas, finansinių ataskaitų duomenis ir gyvenimo kokybės rodiklius. Be to, galima nagrinėti savivaldybių savarankiškų pajamų duomenis bei išlaidų atotrūkius.

Papildoma informacija:

2023 m. pirmą kartą Finansų ministerijos organizuotame mokslo darbų konkurse nugalėjo šie studentai ir jų darbų vadovai:

I vieta magistro baigiamojo darbo kategorijojeGabija Kilikevičiūtė, Mykolo Romerio universitetas. Darbo tema – „Mokesčių lengvatų įtakos nacionaliniam biudžetui vertinimas“, darbo vadovas – doc. dr. Liucija Birškytė.

I vieta bakalauro baigiamojo darbo kategorijojeGreta Poškienė, Klaipėdos universitetas. Darbo tema – „Dalyvaujamasis biudžetas Lietuvoje: diegimas, mastas ir reikšmingumas“, darbo vadovas – prof. dr. Jaroslav Dvorak.

II vieta bakalauro baigiamojo darbo kategorijojeRenata Miškinienė, Vilniaus universitetas. Darbo tema – „Socialines paslaugas teikiančių įstaigų biudžeto sudarymas ir analizė: Varėnos globos namų atvejis“, darbo vadovas – doc. dr. Daiva Tamulevičienė.

I vietaprofesinio bakalauro baigiamojo darbo kategorijojeViktorija Durovič, SMK aukštoji mokykla. Darbo tema –Bendrojo ugdymo įstaigų finansų valdymo analizė ir vertinimas“, darbo vadovas – dr. Laura Gudelytė-Žilinskienė.