Pristatyti informacinės civilinės saugos kampanijos metų rezultatai

0
Pristatyti informacinės civilinės saugos kampanijos metų rezultatai
Share

Vidaus reikalų ministerijoje aptarti visus metus vykdytos informacinės civilinės saugos kampanijos „Esame komanda. Turime planą“ rezultatai. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė įteikė padėkas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos ekspertams, prisidėjusiems prie visuomenės informavimo ir geresnio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, dėkojo įsitraukusioms bendruomenėms.

„Šiandieninių grėsmių akivaizdoje privalome padaryti viską, kad šalies gyventojai būtų tinkamai informuoti ir pasirengę visiems galimiems scenarijams. Todėl visus metus atkakliai dirbome, deramą dėmesį skirdami kiekvienos visuomenės grupės švietimui. Esu dėkinga visiems, prisidėjusiems prie Lietuvos žmonių saugumo jausmo stiprinimo“, – sakė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Pirmą kartą surengtos reprezentatyvios apklausos duomenimis, pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms svetainę LT 72.lt žino beveik 40 proc. gyventojų. Naujausiais duomenimis, 47  proc. gyventojų žino, kur ieškoti informacijos apie tai, kur yra artimiausia priedanga. Taip pat išaugo žmonių, gaunančių perspėjimo pranešimus, skaičius. Dabar tokių yra net 84 proc. (ankstesniais metais – 67 proc.).

Pasibaigus plataus masto informacinei kampanija „Esame komanda. Turime planą“, kuri pasiekė net 2 mln. šalies gyventojų, kampanijos veiklos buvo tęsiamos bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis. Pasirašyta sutartis su negalią turinčių žmonių organizacijomis, vėliau prie kampanijos prisijungė Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga, rudenį – Lietuvos katalikų Bažnyčios bendruomenė, startavo pirmasis Lietuvoje interaktyvus edukacinis projektas mokyklose.

Naudingos, lengvai suprantamos informacijos, susijusios su įvairiomis galimomis grėsmėmis, nuo šiol  interneto svetainėje www.lt72.lt suras klausos, judėjimo, regos, intelekto ar psichosomatinių, raidos sutrikimo ar kompleksinę negalią turintys žmonės.  Surengti specialūs šiai tikslinei grupei skirti civilinės saugos mokymai, naudojant Brailio raštą, multimedijos ir garsines priemones, lengvai suprantamą kalbą, gestų kalbą. Žmonės su negalia buvo įtraukti ir į  rudenį vykusias valstybės lygio civilinės saugos pratybas, aktyviai pradėtos žymėti žmonėms su negalia tinkančios priedangos. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga buvo surengti mokymai vietos bendruomenių lyderiams visose 60  Lietuvos savivaldybių,  kuriuos išklausė arti 2000  žmonių. Planuojama, kad apmokyti vietos lyderiai įgytas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms žinias skleis savo bendruomenėse.

Lietuvos vyskupų konferencija prisidėjo organizuojant civilinės saugos ir dvasininkų susitikimų ciklą visose 7-iose Lietuvos savivaldybėse. Šiaulių ir Panevėžio vyskupijose juose jau dalyvavo 70 šalies dvasininkų. Aptarta ne tik gyventojų švietimo svarba, bet ir galimybės tinkamuose religinės paskirties pastatuose įrengti perspėjimo sirenas, taip pat priedangas, kuriose gyventojams oro pavojaus atveju būtų sudarytos sąlygos išvengti gyvybei ar sveikatai gresiančių pavojų. Planuojama įvertinti 735 bažnyčių galimybes.

Lapkričio pradžioje startavusio pirmojo Lietuvoje interaktyvaus civilinės saugos edukacinio projekto metu aplankyta 31 Lietuvos mokykla. Civilinės saugos specialistai susitiko su daugiau nei 2500 šalies 9–12 klasių  moksleivių – tiesiogiai perdavė žinias, kaip elgtis įvykus ekstremaliai situacijai, išgirdus perspėjimo sireną ir kaip pasiruošti galimoms nelaimėms. Mokymai moksleiviams buvo rengiami tų savivaldybių ugdymo įstaigose, kurios patektų į Astravo atominės elektrinės radiacijos zoną incidento joje atveju.

Renginio metu buvo apdovanoti ir civilinės saugo konkurso „Pasirengimo ekstremaliosioms situacijos išvykimo krepšys“, skirto apibendrinti šalyje rengtų mokymų Lietuvos vietos bendruomenėms, nugalėtojai.