Per Lietuvą bus draudžiama eksportuoti daugiau dvejopo naudojimo prekių

0
Per Lietuvą bus draudžiama eksportuoti daugiau dvejopo naudojimo prekių
Share

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymui į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą papildomai įtraukti daugiau nei penkiasdešimties pozicijų ir subpozicijų dvejopo naudojimo prekių, kurios per Lietuvos teritoriją yra eksportuojamos pro Baltarusiją ir Rusiją daugiausiai į Vidurio Azijos šalis ir gali būti  naudojamos vykdant karo veiksmus Ukrainoje. 

„Siekdama riboti Rusijos ir Baltarusijos galimybes tęsti karo veiksmus Ukrainoje, keliančius grėsmę ir Lietuvos saugumui, Lietuva imasi ryžtingų veiksmų – ribosime dvejopo naudojimo prekių eksportą į trečiąsias šalis per Rusiją ir Baltarusiją. Sprendimas priimtas remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis, kurie rodo, kad gerokai išaugo sankcionuotų prekių, kurios, tikėtina, naudojamos ginkluotei kare prieš Ukrainą, eksportas į Vidurio Azijos šalis“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Siekiant užkardyti sankcijų apėjimo schemas, realizuojamas per trečiosiose šalyse veikiančias susirūpinimą keliančias įmones, į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą įtraukiamos papildomos dvejopo naudojimo prekės.  

„Europos Sąjungai ir jos partnerėms uždraudus karinės įrangos ir dvejopo naudojimo prekių eksportą į Rusiją ir Baltarusiją, šalis agresorė pradėjo ieškoti kitų būdų įsigyti ginkluotės gamybai reikalingų prekių, kurios nepriskiriamos karinei įrangai, tačiau gali būti pritaikomos ginklų ir karinės įrangos gamyboje. Dėl šios priežasties Lietuva imasi iniciatyvos užkirsti kelią galimybėms apeiti Rusijai ir Baltarusijai taikomas sankcijas“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis. 

Šiuo nutarimu Ekonomikos ir inovacijų ministerija įsipareigoja pranešti Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms apie nustatytą eksporto draudimą.

Šis sprendimas įsigalioja 2023 m. liepos 3 d. ir galioja iki 2024 m. sausio 2 d.