S. Kairys su ESINT vadovu aptarė dirbtinio intelekto ir autorių teisių problematiką

0
S. Kairys su ESINT vadovu aptarė dirbtinio intelekto ir autorių teisių problematiką
Share

2024-04-26

Kultūros ministras Simonas Kairys su vizito į Lietuvą atvykusiu Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT, angl. EUIPO) vadovu João Negrão Kultūros ministerijoje aptarė aktualias temas, susijusias su dirbtiniu intelektu (DI) ir autorių teisėmis. Šiandien, balandžio 26 d., yra minima Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena.

Pokalbyje daug dėmesio skirta kūrėjų atlyginimo už jų darbų naudojimą DI sistemose problematikai. Praktikoje kyla įvairių etinių ir teisinių aspektų, susijusių su sąžiningu DI naudojimu ir autorių teisių apsauga. Šiuo metu diskutuojant apie galimus atlyginimo kūrėjams modelius, susitikimo dalyviai pabrėžė tarptautinio bendradarbiavimo svarbą.

„Kultūros ministerijoje šiuo klausimu jau atlikta preliminari analizė, planuojama sudaryti DI ir autorių teisių ekspertų grupę, kuri išanalizuos siūlomus atlygio modelius, inicijuos ir kuruos papildomus tyrimus, reikiamų teisės aktų rengimą. Šioje srityje jau mezgamas bendradarbiavimas su kitomis Europos Sąjungos šalimis – Vokietija, Prancūzija, Suomija, kitomis, jau ieškančiomis panašių sprendimų“, – teigė S. Kairys, pažymėdamas, kad aktyvus ESINT įsitraukimas, sprendžiant šiuos klausimus, yra labai svarbus ir sveikintinas.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 m. pirmajame pusmetyje metu planuojama siūlyti autorių teisių srities prioritetą: inicijuoti teisinį ES instrumentą dėl atlygio kūrėjams DI kontekste.

Susitikimo metu ESINT vadovas J. Negrão ir kultūros ministras S. Kairys taip pat aptarė piratavimo ir kitokio nelegalaus intelektinės nuosavybės naudojimo problematiką. Ministras ir ESINT vadovas pabrėžė būtinybę kovojant su piratavimu ypatingą dėmesį skirti jaunajai kartai. S. Kairys pristatė veiksmus, kurių Lietuva ėmėsi kovodama su piratavimu: įgyvendintą informacinę kampaniją, taip pat sukurtą nelegalaus turinio vartojimo lygio nustatymo metodiką, kuri leis nuosekliai stebėti skaitmeninio piratavimo tendencijas šalyje.