Socialinių partnerių vaidmuo ES investicijų procese: sistemos efektyvumas ir skaidrumas priklauso ir nuo partnerių balso

0
Socialinių partnerių vaidmuo ES investicijų procese: sistemos efektyvumas ir skaidrumas  priklauso ir nuo partnerių balso
Share

Nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, verslą ir darbuotojus atstovaujančių socialinių partnerių vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos investicijų programą regionuose turi būti stiprinamas – apie tai buvo diskutuojama regioninių tarybų socialinius partnerius sukvietusiame renginyje Telšiuose „Socialinių partnerių vaidmuo ir indėlis, plėtojant skaidrų bendradarbiavimą ir dialogą regionų plėtros tarybose“. Renginį inicijavo Finansų ministerija ir skaidrumo iniciatyva „Baltoji Banga“.

Pasak Finansų ministro patarėjo Gyčio Žakevičiaus, socialinių partnerių vaidmuo ir reikšmė keitėsi – iš pradžių tikslas buvo apskritai įtraukti bendruomenes ir organizacijas į sprendimų, susijusių su regionų plėtra, priėmimo procesą. „Šiuo metu esame antrame etape, kai įvertinę turimą patirtį, teigiamas patirtis ir iššūkius, galime toliau tobulinti procesą, kad partneriai būtų įtraukti efektyviai, galėtų aktyviau atstovauti regiono žmonių poreikius ir turėti daugiau įtakos sprendimams, ir tokiu būdu užtikrinti ES investicijų įgyvendinimo tikslingumą ir skaidrumą“, – sako G. Žakevičius.

Klaipėdos regiono plėtros tarybos partnerių grupės pirmininko Renaldo Kulikausko, partnerių įtrauktis į strateginius sprendimus vis dar yra nepakankama: „Būtina stiprinti informacijos pasidalinimą tarp tarybos narių, mažinti nereikšmingų funkcijų kiekį partneriams, suteikti jiems sprendimo galią strateginiuose sprendimuose, – sako R. Kulikauskas. – Partnerių dalyvavimas regiono plėtroje turi turėti aiškų tikslą ir spręsti pagrindinę problemą – išlaidų ir pajamų neatitikimą regionuose. Priešingu atveju, viešųjų paslaugų perdavimas NVO ir verslui nevyks pakankama apimtimi, nebus išnaudojamas vietos bendruomenių potencialas, paslaugų kokybė prastės“.

Renginyje buvo diskutuojama ir apie sprendimus, kurie galėtų pritraukti daugiau ir įvairesnių socialinių partnerių į tarybų veiklą. Jolanta Norvaišienė, Telšių regiono plėtros tarybos partnerių grupės vadovė svarstė, kad partnerių darbas taryboje reikalauja nemažai ir ekspertinių žinių, todėl ekspertiškumo didinimas taip pat būtų vienas iš sprendimų didinti socialinių partnerių vaidmenį tarybose.

ES investicijos – regionų plėtrai

Pagal 2014 – 2020 metų ES investicijų programą Lietuvoje į dešimt Lietuvos regionų buvo ir yra investuojama 1,8 mlrd. Eur. Suburtos regionų plėtros tarybos ES investicijų įgyvendinimo procese planuoja investicijų kryptis ir su bendruomene tariasi dėl būtinų projektų, kurie svarbūs konkretaus regiono strategijai ir vizijai.

Šiuo tikslu, siekiant Europos Sąjungos investicijų skaidrumo, kryptingumo, didesnio dialogo buvo įsteigta dešimt regionų plėtros tarybų, kurios vienija visas šalies savivaldybes ir kurių tikslas skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp atskirų savivaldybių. Kiekvienoje taryboje yra suburta socialinių partnerių grupė iš įvairių organizacijų ir bendruomenių – tarybų darbe dalyvauja verslo, darbdavių, darbuotojų, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Gruodžio 8 d. renginyje Telšiuose dalyvavo Klaipėdos, Telšių, Tauragės, Šiaulių ir Panevėžio regionų plėtros tarybų partnerių grupių nariai.

Renginio įrašą galite peržiūrėti ČIA