Paveldotvarkos programos lėšomis tvarkoma pusšimtis paveldo objektų

0
Paveldotvarkos programos lėšomis tvarkoma pusšimtis paveldo objektų
Share

Dvarų ansamblių pastatai, bažnyčios, sinagoga, kiti istoriniai statiniai – iš viso Paveldotvarkos programos lėšomis tvarkoma, baigta tvarkyti arba bus pradėta tvarkyti maždaug pusšimtis paveldo objektų.

Paveldotvarkos programos lėšomis finansuojami paminklų, valstybės saugomų ir registrinių kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbai.

„Paveldotvarkos programos finansavimą gali gauti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys, nuosavybės ar patikėjimo teise valdantys kultūros paveldo objektą. Ši nuostata leidžia išplėsti paramos gavėjų ratą, o kartu – ir užtikrinti tvarkomų objektų įvairovę, – sako kultūros ministras Simonas Kairys. – Nuosekliai didindami paveldotvarkai skiriamas valstybės lėšas ne tik puoselėjame paveldo objektus ir prikeliame juos dabarčiai: taip pat ugdomas ir visuomenės dėmesingumas paveldui, domėjimasis šalies istorija.“   

2023 m. Paveldotvarkos programos lėšomis jau baigti rangos darbai Paberžės (Kėdainių r.) dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso svirne, taip pat jau sutvarkyta ir komplekse esančios klebonijos išorė bei pradedami vidaus tvarkymo darbai. Jau baigti ir šiemet suplanuoti Rokiškio šv. Apaštalo evangelisto Mato parapinės bažnyčios vidaus patalpų tvarkybos darbai. Tvarkybos darbai pabaigti ir Čekiškės sinagogos pastate (Kauno r.).

Nemažą dalį iš šiemet suplanuotų paveldo objektų tvarkybos darbų ketinama baigti šią vasarą. Pavyzdžiui, suplanuoti tvarkybos darbai vasarą bus baigti Baisogalos (Radviliškio r.) dvaro sodybos ledainėje, Kretingos dvaro sodybos rūmų oranžerijoje, Butkiškės (Raseinių r.) Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastatų komplekso bažnyčioje ir varpinėje. Taip pat netrukus bus baigti Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių komplekso tvoros ir vartų tvarkybos darbai. Iki rudens planuojama užbaigti tvarkybos darbus Kaune, K. Donelaičio g. esančiame istoriniame Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pastate. Dar šią vasarą planuojama baigti tvarkyti Liškiavos (Varėnos r.) Šv. Trejybės bažnyčios stogą ir fasadą, taip pat – Dotnuvos (Kėdainių r.) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios bokštus.

Dar šiais metais ketinama baigti tvarkyti Vilniaus universiteto aulos stogą, buvusius Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso tvirtovės komendanto rūmus Gedimino gatvėje. Suplanuota baigti tvarkyti ir Vilniaus reformatų bažnyčios fasadą.

Kultūros ministerija primena, kad Paveldotvarkos programos lėšomis finansuojami ne tik rangos, bet ir nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tyrimai, taip pat tvarkybos darbų projektų parengimas. Pavyzdžiui, šiemet jau atlikti Adelės ir Pauliaus Galaunių namų-muziejaus Kaune tyrimai, Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios salės grindų tyrimai ir parengtas tvarkybos darbų projektas, taip pat parengtas Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastato fasado tvarkybos darbų projektas. Šiemet atlikti ir Salako (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios bei Šumsko (Vilniaus r.) Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios tyrimai ir parengti tvarkybos darbų projektai.

Kultūros infrastruktūros centro nuotraukoje – Čekiškės sinagoga