Patvirtintos finansavimo sąlygos biodegalų gamybai

0
Patvirtintos finansavimo sąlygos biodegalų gamybai
Share

Energetikos ministerija patvirtino veiklos „Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Ši parama sudarys sąlygas Lietuvoje gaminti pažangiuosius antros kartos biodegalus, kurie bus naudojami Lietuvos transporto sektoriaus dekarbonizacijai, siekiant numatyto 15 % atsinaujinančių energijos išteklių transporto sektoriuje tikslo.

„Antros kartos biodegalai, gaminami iš įvairių atliekų ir liekanų, užtikrina žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą ir sukuria žymiai reikšmingesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą palyginti su biodegalais, gaminamais iš maistinių ar pašarinių augalų, todėl antros kartos biodegalų gamyba ir plėtra skatinama visoje Europos Sąjungoje“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Šiai veiklai numatyta skirti 8,7 mln. eurų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal finansavimo sąlygose numatytus specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės. Numatomas finansavimo intensyvumas – 50 proc. labai mažoms arba mažoms įmonėms, 45 proc. – vidutinėms ir didelėms įmonėms. Maksimali dotacijos suma – iki 3,5 mln. eurų vienam projektui. 

Siekiama, kad paramos lėšomis būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 14 tūkst. tonų antros kartos biodegalų gamybos metinis pajėgumas. 

Šios veiklos įgyvendinimą administruos ir projektų įgyvendinimo planus priims VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri artimiausiu metu paskelbs kvietimą teikti paraiškas.