Paskelbta viešoji konsultacija dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo

0
Paskelbta viešoji konsultacija dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo
Share

Kultūros ministerija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Pakeitimais paveldosaugos srityje siekiama įdiegti suderintą, visiems vienodai suprantamą ir aiškų teisinį reguliavimą.

Rengiant įstatymo projektą, vadovautasi kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimu. Jo išvadose suformuotos rekomendacijos naujai įstatymo redakcijai ir kitų įstatymų pakeitimams.

Įstatymo projekte siūloma išgryninti ir aiškiai atskirti tvarkybos, statybos ir prevencinės priežiūros darbus, atskirti institucijų atsakomybes, įdiegti vieno langelio principą, įgyvendinti STT reikalavimus dėl antikorupcijos, užtikrinti geresnę UNESCO vertybių apsaugą, didesnį visuomenės įtraukimą, patikslinti esamas ir įtraukti naujas įstatymo sąvokas.

Konsultacijos tikslas – sužinoti suinteresuotų tikslinių grupių nuomonę ir gauti pasiūlymus dėl parengto Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Iki spalio 23 d. vyksta viešoji konsultacija dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo užpildant pastabų ir pasiūlymų lentelę.

Spalio 26 d. 14 val. Kultūros ministerijoje numatyta apskritojo stalo diskusija dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo, registruotis į ją galima iki spalio 23 d. el. p. [email protected].

Tikslinės viešosios konsultacijos grupės yra valstybės, savivaldybių institucijos, dalyvaujančios nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo srityje, šioje srityje dirbantys specialistai ir ekspertai, jiems atstovaujančios sąjungos ir asociacijos, statybų sektoriaus įmonės ir nekilnojamojo turto vystytojus vienijančios organizacijos, kultūros paveldo objektų valdytojai, visuomenė.

Įstatymo projektas, kaip dalyvauti konsultacijoje ir kita susijusi informacija skelbiama čia.