Pasirašyta sutartis dėl perspėjimo sirenų valdymo įrangos diegimo

0
Pasirašyta sutartis dėl perspėjimo sirenų valdymo įrangos diegimo
Share

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos  su partneriais – Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) ir Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnyba (DSA) įgyvendina Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ 2014-2021 m. lėšomis  finansuojamą projektą  Nr. LT05-5-VRM-TF-001 „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį  pavojų sistemos vystymas“.

Įgyvendinant projektą įsigyjamos sirenos, kuriomis iš dalies bus modernizuota Lietuvos gyventojų perspėjimo sistema ir sudarytos prielaidos tolesnei jos plėtrai bei integracijai su kitomis sistemomis. Kartu bus išplėstas esamas sirenų tinklas ir iš esmės padidintas perspėjamų apie nelaimes gyventojų skaičius, sudarytos galimybės centralizuotai valdyti dalį perspėjimo sirenomis sistemos, o tai padės atsakingoms institucijoms efektyviau vykdyti gyventojų apsaugą.

2022 m. su tiekėjais buvo pasirašyta sutartis dėl 197 sirenų įrengimo. 2023 m. rugsėjo mėn. pasirašyta dar viena sutartis dėl šių sirenų valdymo įrangos diegimo. Įrengus sirenas ir įdiegus valdymo įrangą bus sudarytos sąlygos perspėti ne mažiau kaip 75 proc. gyventojų, gyvenančių vietovėse, patenkančiose į Baltarusijos Respublikos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų ir išplėstinio planavimo atstumą –  iki 100 kilometrų poveikio zoną. Moderni perspėjimo sirenomis sistema diegiama 17 savivaldybių. Sirenų ir jų valdymo įrangos montavimo darbai vyks 2023 – 2024 metais.