Ministrė A. Bilotaitė: nuo hibridinių grėsmių mus gins ir teisinė siena

0
Ministrė A. Bilotaitė: nuo hibridinių grėsmių mus gins ir teisinė siena
Share

LR Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktam Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo įteisinamas neteisėtų migrantų neįleidimas pasienio ruože. Ši priemonė bus taikoma tik instrumentalizuotos migracijos suvaldymui ir teisėtos migracijos procesams įtakos neturės.

„Lietuva dabar turi ne tik vieną moderniausių sienos apsaugos sistemų visoje Europos Sąjungoje, bet ir – teisinę sieną. Ji bus aktyvuota tą pačią akimirką, kai iškils hibridinė grėsmė. Džiaugiuosi, jog įstatymu įtvirtinome politinę valią gintis, kai esame puolami nekonvenciniu būdu. Labai svarbu, jog Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme po ilgų svarstymų subalansuoti nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių aspektai“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Įstatymu įtvirtinta galimybė valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu neįleisti į Lietuvos Respublikos teritoriją užsieniečių, kurie pažeidžia valstybės sienos kirtimo tvarką. Įstatymo nuostata netaikoma automatiškai, o tik paskelbus ekstremaliąją situaciją ir tik esant Vyriausybės sprendimui dėl jos taikymo būtinybės, kuris priimamas visapusiškai įvertinus situaciją. Vyriausybės sprendimas taip pat gali būti atšauktas pasikeitus aplinkybėms.

Siekiant užtikrinti žmogaus teises, įstatymo projekte numatytas individualus užsieniečių, kertančių valstybės sieną, pagalbos poreikio įvertinimas ir pagalbos suteikimas. Jei nustatoma, kad užsienietis traukiasi nuo Vyriausybės sprendime nurodytų ginkluotų konfliktų, taip pat persekiojimo (kaip jis apibrėžtas Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso) arba siekia pateki į Lietuvą humanitariniais tikslais, nuostata dėl užsieniečių neįleidimo nėra taikoma. Ministrės A. Bilotaitės teigimu, šis saugiklių kompleksas skirtas tam, kad prieglobstį gautų visi, kuriems jis objektyviai reikalingas.

Be to, tiek paskelbtos ekstremaliosios situacijos metu, tiek jai nesant, užsieniečiui sudaroma galimybė pateikti prašymą suteikti prieglobstį teisės aktuose nustatytose vietose: diplomatinėse atstovybėse, pasienio kontrolės punktuose, tranzito zonose, o Lietuvos Respublikos teritorijoje – Migracijos departamente arba Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT).

Nuostata dėl neteisėtų migrantų neįleidimo yra suderinta su Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (UTPĮ) projektu. Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo projekto nuostatas, buvimas pasienio ruože nelaikomas buvimu Lietuvos Respublikos teritorijoje, todėl užsienietis, aptiktas pasienio ruože, bus nukreipiamas atgal į Baltarusiją, paaiškinant, kur jis gali teisėtai kirsti Lietuvos Respublikos teritoriją ar kaip teisėtai pasinaudoti prieglobsčio teise. Pagal UTPĮ projektą, Lietuvos teritorijoje esantys užsieniečiai gali pateikti prašymą nepriklausomai nuo to ar atvyko teisėtai, ar neteisėtai. Tai reiškia, kad užsienietis, aptiktas toliau nei 5 km nuo sienos, nebus nukreipiamas atgal į Baltarusiją ir jo prieglobsčio prašymas bus priimtas.

Skaičiai rodo, kad asmenys Lietuvoje nesiekia prieglobsčio – absoliuti dauguma apgyvendinimo įstaigose gyvenusių užsieniečių, kurių į Lietuvą per neteisėtos migracijos krizę atvyko daugiau nei 4 500, išvyko į tikslo valstybes. Šiuo metu Užsieniečių apgyvendinimo centruose gyvena tik 141 užsienietis. Pasak ministrės A. Bilotaitės, dabar vykstantys procesai yra piktnaudžiavimas ES prieglobsčio sistema, o ne objektyvus prieglobsčio poreikis.

Naujoje Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo redakcijoje taip pat numatytas VSAT rėmėjų pasitelkimas. Pasienio tarnybos rėmėjai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, privalės suteikti nukentėjusiems asmenims, taip pat neįleidžiamiems užsieniečiams, neatidėliotiną medicinos ar kitą būtinąją pagalbą.

Įstatyme aiškiau reglamentuojamas VSAT bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, įstaigomis ir visuomene. Tai padės operatyviau reaguoti į neteisėtus valstybės sienos kirtimo atvejus ir užtikrinti veiksmingą šių pažeidimų užkardymą.

Taip pat patobulinta asmenų buvimo pasienyje tvarka – paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio, asmenys į pasienio ruožą galės patekti tik turėdami Valstybės sienos apsaugos tarnybos išduotą leidimą, nustatytos ir išimtys. 

Ginant ES išorės sieną nuo migracijos krizės pradžios neįleista 20 210 tūkst. neteisėtų migrantų.