Kaliningrado tranzito saugumui užtikrinti Europos Komisija skyrė 24 milijonus eurų

0
Kaliningrado tranzito saugumui užtikrinti Europos Komisija skyrė 24 milijonus eurų
Share

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl papildomo finansavimo Specialiajai tranzito schemai ir skyrė 24 mln. eurų specialiosios tranzito schemos rizikos valdymo priemonėms įsigyti. Projektas, kurį įgyvendinant Valstybės sienos apsaugos tarnyba įsigys sraigtasparnį ir kitas transporto priemones bei specialią įrangą, skirtas sustiprinti su Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimu susijusių saugumo rizikų valdymą.

„Papildomai gautos lėšos iš Europos Sąjungos padės užtikrinti maksimalų Kaliningrado tranzito schemos saugumą. Šiuo sudėtingu laikotarpiu turime skirti ypatingą dėmesį keleivių ir krovinių tranzitui traukiniais į Kaliningrado sritį. Pablogėjus geopolitinei situacijai regione, negalime prarasti budrumo. Esame dėkingi Europos Komisijai už supratimą ir bendradarbiavimą“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Ministrės teigimu, Lietuva privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, tad šiuo metu keleivių ir krovinių tranzitas traukiniais į/iš Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį yra vykdomas sklandžiai ir nepertraukiamai.

Tranzitas vykdomas remiantis galiojančiu Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimu ir jame apibrėžtais įsipareigojimais. 

Prieš metus ministrė A. Bilotaitė kreipėsi į Europos Komisiją, prašydama įvertinti naują geopolitinį kontekstą ir skirti Kaliningrado tranzito saugumo užtikrinimui papildomą ES finansavimą.

Pasak A. Bilotaitės, Vidaus reikalų ministerijos pastangomis Lietuva iš Europos Komisijos pastarųjų trejų metų laikotarpiu papildomai gavo 94 mln. eurų paramą ES išorės sienos apsaugos ir vidaus saugumo stiprinimui.