M. Skuodis Ženevoje dalyvaus pasauliniame informacinės visuomenės forume, tarsis dėl glaudesnio bendradarbiavimo plėtojant susisiekimo inovacijas

0
M. Skuodis Ženevoje dalyvaus pasauliniame informacinės visuomenės forume, tarsis dėl glaudesnio bendradarbiavimo plėtojant susisiekimo inovacijas
Share

Susisiekimo ministras Marius Skuodis šią savaitę su darbo vizitu lankysis Ženevoje, kur dalyvaus Informacinės visuomenės pasaulinio forumo (World Summit on the Information Society, WSIS) aukšto lygio renginiuose, moderuos bendrą Lietuvos ir Singapūro diskusiją apie junglumą, susitiks su didžiausios pasaulyje konteinerinės laivybos kompanijos MSC vadovais, taip pat tarptautinių organizacijų bei kitų šalių ministrais, atstovais bei diplomatais, su kuriais tarsis dėl glaudesnio šalių bendradarbiavimo transporto, telekomunikacijų, inovacijų ir informacinės visuomenės srityse.

Vizito metu gegužės 27–30 d. susisiekimo ministras M. Skuodis ir jo vadovaujamos delegacijos nariai susitikimuose ir renginiuose pristatys Lietuvos telekomunikacijų sektorių, aptars tarptautinio bendradarbiavimo potencialą ir pasiekimus skatinant susisiekimo inovacijas. Numatytas susitikimas su Jungtinių Tautų (JT) generalinio sekretoriaus pasiuntinio technologijų klausimais biuro specialiąja patarėja Renata Dwan, taip pat kompanijos MSC atstovais. MSC per savo patronuojamąją įmonę valdo „Klaipėdos Smeltės“ terminalą Klaipėdos uoste ir čia vykdo konteinerių paskirstymo Baltijos regionui veiklą.

WSIS forumo aukšto lygio renginiuose Lietuvos delegacijos atstovai pristatys Lietuvos junglumo pasiekimus, pasidalins gerąja patirtimi siekiant užtikrinti tolygią plačiajuosčio ryšio plėtrą ir pristatys numatytas priemones siekiant sparčios 5G ryšio plėtros visoje Lietuvoje, įskaitant inovacijų skatinimo iniciatyvą – „5G Sandbox“.

Iš viso „Sandbox“ priemonei Lietuvoje paskirstyta beveik 24 mln. Eur. Iki 2026 m. vidurio bus įgyvendinami 24 išmanieji sprendimai, naudojant 5G ryšio technologiją, įvairiose srityse.

WSIS forumas yra kasmetinis renginys, kuriame dalyvauja keli tūkstančiai dalyvių iš įvairių valstybių ir tarptautinių organizacijų. Šių metų WSIS organizuojamas Šveicarijos Konfederacijos bei Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), kurios generalinio sekretoriaus pavaduotoju buvo išrinktas lietuvis Tomas Lamanauskas.

Ženevoje ministras taip pat moderuos bendrą Lietuvos ir Singapūro apskritojo stalo diskusiją, „Mažųjų valstybių siekis užtikrinti prasmingą junglumą: išmoktos pamokos ir ateities perspektyvos“, kurią Lietuva inicijavo ir suorganizavo kartu su kolegomis iš Singapūro. Diskusijoje, kurioje dalyvaus įvairių šalių ministrai bei kiti aukšto lygio atstovai, bus dalinamasi patirtimi bei žiniomis siekiant užtikrinti junglumą, teikti elektronines paslaugas ir ieškoma bendrų sprendimų iššūkiams spręsti bei būdų, kurie ateityje galėtų tapti gairėmis visoms mažosioms valstybėms.

Lietuvos delegacija pristatys diskusijos rezultatus JT generalinio sekretoriaus pasiuntinio technologijų klausimais biuro specialiajai patarėjai Renatai Dwan, kurios JT padalinys ir koordinuoja naujos pasaulinės skaitmeninės strategijos (Global Digital Compact) rengimą.

Vizito metu taip pat suplanuotas aukšto lygio susitikimas siekiant Lietuvos kandidato paramos Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vadovo rinkimuose.

ITU nuotrauka