Užtikrintas visiškas Klaipėdos SGD terminalo užimtumas iki 2033 m.

0
Užtikrintas visiškas Klaipėdos SGD terminalo užimtumas iki 2033 m.
Share

Klaipėdos SGD terminalo operatorė „Klaipėdos nafta“ (KN) įvykdė rinkos susidomėjimo sulaukusią pajėgumų paskirstymo procedūrą, kuri parodė aukštą SGD terminalo paslaugų poreikį – potencialūs klientai išreiškė ketinimus įsigyti daugiau nei dvigubai daugiau terminalo pajėgumų negu siūlė KN. Paskirsčius pajėgumus, komerciniai klientai kasmet 2025-2032 m. panaudos dar po 9 TWh terminalo pajėgumų, kurie lygiomis dalimis paskirstyti įmonėms Achema AB, Eesti Gaas AS (Elenger) ir Equinor ASA. 

Viso metiniai paskirstomi SGD terminalo pajėgumai siekia apie 33 TWh. Iš jų 24 TWh buvo rezervuotos anksčiau.

KN siekia, kad terminalas veiktų pilnu pajėgumu, nes taip mažinami išlaikymo kaštai ‒ kiekviena juo besinaudojanti bendrovė moka kaštais grįstą išdujinimo paslaugos mokestį ir esant maksimaliai išnaudojamiems terminalo pajėgumams, visiškai padengia metinius terminalo infrastruktūros kaštus.  Skirstydama ilgalaikius pajėgumus bendrovė užtikrina, kad rinkos dalyviai naudosis ne tik terminalu, bet ir Lietuvoje esančia dujų perdavimo infrastruktūra.
Klaipėdos SGD terminalas – pagrindinis į Lietuvą patenkančių dujų šaltinis. Dalis per jį importuojamų dujų skiriama Lietuvos poreikiams: buitiniams vartotojams ir įmonėms, dalis keliauja į kitas Europos valstybes ar saugomos Inčukalnio dujų saugykloje Latvijoje. 

Užtikrinus ilgalaikį pajėgumų paskirstymą, saugumo dedamojoje, kurią moka gamtinių dujų vartotojai Lietuvoje, SGD terminalo eksploatacijos kaštų dalis lygi nuliui.  Kiekvienai SGD terminalu besinaudojančiai įmonei mokant išdujinimo paslaugos mokestį, apie 50 proc. pajamų SGD terminalas šiemet surenka iš užsienio klientų. Įvertinus ilgalaikių SGD terminalo pajėgumų paskirstymo rezultatus, planuojama, kad ir ateinančius 8 metus turėtų išlikti ta pati tendencija, kuomet daugiau kaip 50 proc. pajamų surenkama iš užsienio klientų.

Parengta pagal KN informaciją.