Lietuva saugiai planuoja giluminio atliekyno projektą

0
Lietuva saugiai planuoja giluminio atliekyno projektą
Share

Lietuva saugiai planuoja giluminio atliekyno projektą, kurio tikslas – galutinai sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas, teigia Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai, baigę dešimties dienų integruotą misiją.

Šių metų liepos 17-25 d. vykusios misijos metu, TATENA tarptautiniai ekspertai vertino, kaip Lietuva vykdo potencialiai tinkamų giluminio atliekyno įrengimo vietų atrankos procesą.

LR Energetikos ministerijos ir VĮ Ignalinos AE kvietimu vertinimus atliko TATENA integruota peržiūros misija, kuri yra skirta įvertinti radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą, eksploatavimo nutraukimą ir aplinkos atstatymą (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS). Šios misijos metu nepriklausomi ekspertai atlieka vertinimą remdamiesi TATENA saugos standartais, techninėmis gairėmis ir tarptautine gerąja patirtimi.

Pasak Ignalinos AE laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Audriaus Kamieno, įgyvendinant nacionalinės svarbos projektą – giluminio atliekyno įrengimą – itin svarbu užtikrinti, kad Lietuva eitų teisingu keliu nuo pat pradinių jo vykdymo etapų. 

„Giluminio atliekyno projekto įgyvendinimas Lietuvoje – tai kompleksinis, nuosekliomis stadijomis, žingsnis po žingsnio, kelis dešimtmečius trunkantis procesas. Remdamiesi pažengusių šalių giluminių atliekynų  programomis ir vadovaudamiesi kompetentingomis ekspertinėmis įžvalgomis, naudingą praktinę patirtį pritaikome visame projekto valdymo procese. Turime būti pasirengę pereiti prie kitų projekto etapų, įsitikinus, jog tai, ką darome šiandien, atitinka visus galiojančius tarptautinius saugos standartus bei reikalavimus ir atliepia pasaulinę gerąją praktiką, taikomą analogiškuose projektuose“, – pažymi A. Kamienas.

ARTEMIS misiją sudarė nepriklausomų ekspertų grupė: po vieną iš Belgijos, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos ir Suomijos, taip pat trys TATENA atstovai. Ekspertų grupė susitiko su VĮ Ignalinos AE, Energetikos ministerijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI), Lietuvos geologijos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, taip pat giluminio atliekyno projekto įgyvendinimo Lietuvoje konsultacinių įmonių – Ispanijos bendrovės IDOM ir Suomijos „Posiva Solutions Oy“ – atstovais.

ARTEMIS misijos ekspertai vertino giluminio atliekyno vietų parinkimo proceso, įskaitant terminus, tinkamumą. Taip pat buvo vertinama kiekvienam vietovės atrankos proceso etapui parengtų tyrimų metodika, kokybė ir turinys. Misijos metu atliktas pradinio vietų atrankos proceso etapo rezultatų ir potencialiai atliekynui įrengti tinkamų vietų atrinkimui nustatytų prioritetų ir jų nustatymo proceso vertinimas. TATENA galutinę ARTEMIS misijos  ataskaitą Lietuvai pateiks  dviejų mėnesių bėgyje.

Atsižvelgiant į ARTEMIS misijos rezultatus planuojama tikslinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, siekiant aiškiau apibrėžti giluminio atliekyno įrengimo procesą, didinti visuomenės įsitraukimą į giluminio atliekyno įrengimo projektą, stiprinti projekto suinteresuotų šalių kompetencijas bei gebėjimus, reikalingus efektyviam projekto įgyvendinimui bei valdymui. 

Giluminis atliekynas – žemės gelmėse kelių šimtų metrų gylyje įrengiamas specialios paskirties inžinerinis statinys, skirtas ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms sutvarkyti, kuriame žmonių ir aplinkos saugą užtikrina natūralūs gamtiniai ir inžineriniai barjerai.

Lietuva, 2004 metais tapusi Europos Sąjungos nare, pagal stojimo į Bendriją sutartį įsipareigojo nutraukti Ignalinos atominės elektrinės (IAE)  eksploatavimą. Pirmasis IAE energijos blokas buvo sustabdytas 2004 m., o antrasis – 2009 m.

Sustabdžius abu IAE reaktorius, buvo pradėti elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai. Panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės radioaktyviosios medžiagos susidarė IAE eksploatavimo metu 1983–2009 metais. Tačiau jos tebesusidaro ir susidarys tęsiant AE eksploatavimo nutraukimą, kurio pabaiga numatyta 2038-aisiais.

Vadovaujantis pasaulio branduolinės energetikos bendruomene, kitų šalių radioaktyvių atliekų sutvarkymo pavyzdžiais bei TATENA rekomendacijomis, Lietuva teisės aktuose įtvirtino, kad vienintelis tvarus panaudoto branduolinio kuro ir didelio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų galutinis sutvarkymo būdas – jų dėjimas į giluminį atliekyną.

Vyriausybės patvirtintoje 2021–2030 m. branduolinių objektų ir radioaktyvių atliekų tvarkymo plėtros programoje numatyta, kad Lietuvoje ilgaamžės radioaktyviosios atliekos yra saugomos laikinose saugyklose, o jų eksploatavimo laikui pasibaigus, galutinai apdorotos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos turės būti perkeliamos į giluminį atliekyną. Planuojama, kad jis bus pastatytas ir pradėtas naudoti 2068-aisiais.