Lietuva, kartu su kitomis ES šalimis, per Europos investicijų banko fondą įsipareigoja Ukrainai skirti daugiau nei 400 mln. eurų

0
Lietuva, kartu su kitomis ES šalimis, per Europos investicijų banko fondą įsipareigoja Ukrainai skirti daugiau nei 400 mln. eurų
Share

© European Union

  • Pirmieji Lietuvos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Liuksemburgo, Lenkijos, Slovakijos, Ispanijos ir Nyderlandų įsipareigojimai sudaro 377,3 mln. eurų.
  • Belgija, Kroatija, Kipras, Danija, Estija ir Graikija taip pat paskelbė apie įnašus į fondą, kurių sumos dar turi būti nustatytos.

Lietuvos finansų ministrė Gintarė Skaistė, drauge su kitų 15 Europos Sąjungos (ES) šalių ministrais ir Europos investicijų banku (EIB) pasirašė ketinimų protokolus dėl specialaus EIB fondo Ukrainai, skirto šalies artimiausio laikotarpio atstatymui ir atsparumui remti. Naujasis EIB fondas „EU4U“ padės greitai padidinti paramą svarbiausiems Ukrainos infrastruktūros atkūrimo poreikiams ir palaikyti šalies ekonomiką. Lietuva į šį fondą skiria 10 milijonų eurų dotaciją.

„Lietuva griežtai smerkia žiaurų rusijos karą prieš Ukrainą bei stovi tvirtai ir solidariai su ukrainiečių tauta. Sveikiname „EU4U“ fondo, kuriam skirsime 10 milijonų eurų, įkūrimą. Šis instrumentas leis Europos Investicijų Bankui toliau finansuoti skubius infrastruktūros atstatymo projektus ir remti Ukrainos ekonomikos atsparumą“, – pažymėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė.

„Atsižvelgiant į didžiulius Ukrainos poreikius, tarptautinė bendruomenė turi finansinę pareigą teikti papildomą paramą neatidėliotiniems poreikiams ir rekonstrukcijai. Esu labai dėkingas ES valstybėms narėms, kurios jau įsipareigojo EIB fondui „EU4U“, taip pat visiems, kurie šiandien išreiškė savo paramą. Šie ir būsimi įsipareigojimai padės Ukrainos ekonomikai ir jos tvirtam pasipriešinimui rusijos invazijai. Šiandien išreikšta parama taip pat padės nutiesti kelią šalies narystei ES. Mes jau esame atstatę miestus anksčiau ir, solidarizuodamiesi su Ukraina bei mūsų kolegomis ES ir tarptautiniais partneriais, mes vėl juos atstatysime“, – pažymėjo EIB prezidentas Werner Hoyer.

„Ukrainai skubiai reikia tarptautinės paramos greitam atsigavimui finansuoti. Konkrečiai, prioritetais esame identifikavę energetiką, gyvenamuosius būstus, kritinę socialinę infrastruktūrą ir privatų sektorių. Atkuriant ypatingos svarbos infrastruktūrą tikimės EIB ir jo akcininkų – ES valstybių narių – paramos. Esame dėkingi savo partneriams už greitą ir savalaikę pagalbą karo metu“, – sakė Ukrainos Ministras Pirmininkas Denys Shmyhal.

Šalys, pranešančios apie savo ketinimą prisidėti prie fondo: Prancūzija (100 mln. eurų), Airija (7 mln. eurų), Italija (100 mln. eurų, paskelbta balandį), Latvija (7 mln. eurų), Lietuva (10 mln. eurų), Liuksemburgas (1,3 mln. eurų), Lenkija (25 mln. eurų), Slovakija (5 mln. eurų), Ispanija (iki 70 mln. eurų), Nyderlandai (52 mln. eurų). Be to, Belgija, Kroatija, Kipras, Danija, Estija ir Graikija patvirtino savo paramą ir ketinimą prisidėti prie fondo, tačiau konkrečios sumos dar bus nustatytos ateityje. Tikimasi, kad dėl būsimų įsipareigojimų fondo dydis toliau augs.

Fondas „EU4U“ leis išlaikyti paramą Ukrainai ir bus laikinas tarpinis sprendimas, kol bus prieinamos ilgesnės trukmės ES priemonės. Fondo lėšos palengvins tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus projektų įgyvendinimą, daugiausia dėmesio skiriant savivaldybių infrastruktūrai, pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms, transporto tinklams, vandens ir nuotekų valymo įrenginiams, skaitmeninio ir kibernetinio saugumo galimybėms bei geresnėms Ukrainos verslo galimybėms gauti finansavimą.

Išsamų oficialų pranešimą spaudai anglų kalba galite rasti čia. 

Atkreipiame dėmesį, jog Lietuva yra suteikusi Ukrainai humanitarinės, karinės ir finansinės paramos už daugiau nei 950 milijonų eurų, arba beveik 1,4% šalies BVP.