Lietuva ir Lenkija tęsia dialogą dėl bendro kultūros paveldo išsaugojimo

0
Lietuva ir Lenkija tęsia dialogą dėl bendro kultūros paveldo išsaugojimo
Share

Krokuvoje surengtas dvišalis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupės susitikimas, kuriame aptartas bendradarbiavimas abiem šalims reikšmingo kultūros paveldo apsaugos, istorinės atminties išsaugojimo, muziejų, bibliotekų ir archyvų srityse. Tai jau tryliktasis tokio formato abiejų šalių kultūros paveldo ekspertų susitikimas.

Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupės posėdžiui pirmininkavo Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Rimantas Mikaitis ir Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos valstybės sekretorius Jarosławas Sellinas.

R. Mikačio teigimu, viena svarbiausių šio bendradarbiavimo formato užduočių – užtikrinti nuolatinį dialogą dėl svarbiausių klausimų, susijusių su abiem šalims reikšmingo kultūros paveldo apsauga Lietuvoje ir Lenkijoje, sudaryti palankias sąlygas bendriems projektams įgyvendinti ir jų tęstinumui.

Posėdyje apibendrintos įgyvendinamos ir planuojamos bendros veiklos kultūros paveldo srityje, susipažinta su naujausia informacija apie šiuo metu vykdomus sakralinio paveldo paminklų restauravimo darbus, susitarta toliau remti abiem valstybėms reikšmingo kultūros paveldo atkūrimo projektus, bendradarbiauti atminimo vietų apsaugos srityje.

Susitikime pasidžiaugta bendrais projektais Lietuvoje ir Lenkijoje 2023 m. minint Vilniaus 700 metų jubiliejų, sėkmingai vykstančiu dvišaliu bendradarbiavimu tarp valstybinių atminties institucijų. Nutarta jį stiprinti apsikeičiant specialistais, organizuojant stažuotes, rengiant konferencijas, parodas ir mokslinius leidinius bei keičiantis informacija. Taip pat pristatytos planuojamos iniciatyvos dėl svarbių sukakčių minėjimo, kultūrai nusipelniusių asmenybių įamžinimo. 

Tikimasi, kad abiejų šalių kultūros ir meno institucijos toliau tęs bendradarbiavimą rengiantis 2025 m. paminėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ties metų jubiliejų bei Žydų mokslo instituto Vilniuje (YIVO) 100-ąjį jubiliejų.

Delegacijų atstovai taip pat pasidžiaugė Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių bibliotekų ir kitų atminties institucijų bendradarbiavimu teikiant pagalbą Ukrainai ir imantis aktyvių veiksmų tarptautinėje arenoje siekiant pašalinti Rusijos atstovus iš tarptautinių organizacijų dėl agresijos prieš Ukrainą.

Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupės susitikimai yra ilgametis bendradarbiavimo su Lenkija formatas. Posėdžiai organizuojami kas dvejus metus: 2021 metais dvyliktasis dvišalis posėdis vyko Kaune, kitas – keturioliktasis – taip pat bus rengiamas Lietuvoje.

Dariusz Blazewski nuotrauka