Lazdijų rajono savivaldybė nuosekliai eina atsinaujinančios energijos išteklių plėtros keliu

0
Lazdijų rajono savivaldybė nuosekliai eina atsinaujinančios energijos išteklių plėtros keliu
Share

Lietuvoje atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo reikšmė yra svarbi ne tik dėl įsipareigojimų Europos Sąjungai, tačiau taip pat dėl to, kad naudojant atsinaujinančius energijos išteklius yra daromas mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, prisidedama prie klimato kaitos mažinimo, skatinama naujų ir inovatyvių technologijų plėtra, taip pat mažinama priklausomybė nuo iškastinių išteklių importo, siekiama didinti energetinę nepriklausomybę, tokiu būdu taip pat didinant šalies energetinio saugumo lygį. 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, jų plėtojimas ir veiksmingas naudojimas yra vienas svarbiausių energetikos tikslų. Todėl siekiant formuoti tvarią energetinę infrastruktūrą yra labai svarbus savivaldybių įsitraukimas į procesą, tinkamų sąlygų sudarymas, suprantant atsinaujinančių energijos išteklių svarbą ir poveikį būsimoms kartoms.

Lazdijų rajono savivaldybė siekia būti ambicinga AEI srityje ir vykdo nuoseklią AEI plėtrą. AEI (hidroenergijos, vėjo, saulės, geoterminės energijos, kietojo biokuro (malkų ir medienos atliekų, šiaudų), biodujų, biodegalų, atsinaujinančių komunalinių atliekų) naudojimo skatinimas – vienas geriausių sprendimų patenkinti energijos poreikį, saugant gamtą ir jos išteklius. Remiantis Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimu, pagal pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse, Lazdijų rajono savivaldybė užėmė 31 vietą iš 60 Lietuvos savivaldybių.

AEI dalis galutinės energijos suvartojime Lazdijų rajono savivaldybėje yra 66,89 proc. ir viršija Lietuvos AEI dalį galutinio energijos vartojimo balanse, o nustatytas siektinas AEI dalies galutiniame vartojime rodiklis yra 72,58 proc. Įvertintas savivaldybės teritorijoje esančių AEI techninis potencialas siekia apie 411,5 ktne. Šis skaičius parodo AEI kiekį, kuris galėtų būti įsisavintas pasinaudojant tik Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančiais ištekliais. Šis potencialas dvidešimt kartų viršija savivaldybės metinius energijos poreikius (apie 19,5 ktne).

Tarp pagrindinių priemonių nustatytam AEI naudojimo planiniam rodikliui iki 2030 m. pasiekti yra saulės energijos panaudojimas karšto vandens gamybai saulės kolektoriuose bei elektros energijos gamybai saulės šviesos elektrinėse, įrengtose ant savivaldybei priklausančių pastatų stogų.

2017 m. Lazdijų rajono savivaldybė tapo pirmąja Lietuvoje, visose gatvėse ir teritorijose naudojanti modernų energiją taupantį LED apšvietimą. Tai pirmasis šalyje visą rajoną apimantis gatvių apšvietimo modernizavimo projektas. Skaičiuojama, kad jis Lazdijų r. savivaldybei kasmet sutaupo apie 60 proc. gatvių apšvietimui suvartojamos elektros energijos. Projekto metu buvo pakeisti beveik 2 tūkst. gatvių šviestuvų, atnaujinta ir modernizuota jų valdymo sistema, pakeisti nusidėvėję elementai stulpuose. Planuojami elektros sutaupymai Lazdijuose siekia 356 MWh per metus, taip pat savivaldybė nepatiria papildomų išlaidų senų šviestuvų remontui. Tai leidžia sutaupyti apie 70 tūkst. eurų per metus.

2020 m. duomenimis, Lazdijų rajono savivaldybėje elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginių galia, tenkanti 1000-iui gyventojų, siekė 21,31 kW, ir tarp šešiasdešimties Lietuvos savivaldybių ši savivaldybė užėmė 33 vietą.

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje elektros energija iš AIE gaminama panaudojant vėjo, saulės bei vandens tėkmės energiją. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. duomenimis, Lazdijų rajone buvo išduoti 43 leidimai gaminti ar plėtoti elektros energiją saulės šviesos elektrinėse, kurių bendra galia siekia 10,910. MW. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje įrengtos saulės šviesos elektrinės per metus pagamina apie 10 200,85 MWh (877,27 tne) elektros energijos. Didžiausias saulės šviesos elektrines yra įsirengusios įmonės UAB „Solarbank“ (5,35 MW), UAB „Bevielės technologijos“ (1,999 MW) ir UAB „Egrupė“ (1,5993MW). Lazdijų rajono savivaldybėje yra dvi hidroelektrinės, kurių bendra galia siekia 0,79 MW. Jos per metus pagamina 1 896 MWh (163,06 tne) elektros energijos.

Lazdijų rajono savivaldybėje yra plėtojama ir vėjo jėgainių infrastruktūra. Remiantis leidimo gaminti vėjo energiją duomenimis, Lazdijų rajono savivaldybėje yra išduoti trys leidimai statyti vėjo energiją gaminančius įrenginius. Bendra šių prietaisų instaliuota galia – 6,5 MW. Didžioji dalis (6 MW) galios instaliuota Serijų vėjo elektrinių parke. Atlikus normatyvinius apskaičiavimus, nustatyta, kad Lazdijų rajone veikiančios vėjo jėgainės per metus pagamina 21 666,28 MWh (1 863,30 tne) elektros energijos.

Įvertinus Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų saulės šviesos elektrinių, nedidelių hidroelektrinių bei vėjo jėgainių energijos apimtis, per metus savivaldybėje pagamina apie 2 635,87 tne elektros energijos.

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lazdijų rajone pagrindiniai tikslai ir siekiami rezultatai – kartu su visa šalimi plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, siekti, kad Lietuvos įsipareigojimai Europos Sąjungai būtų vykdomi atsižvelgus į savivaldybės AEI potencialo galimybes. AEI įdiegimas susijęs su darnia energetikos plėtra, kuri remiasi dviem pagrindiniais principais – energijos poreikių mažinimu didinant jos vartojimo efektyvumą ir iškasamo kuro pakeitimą atsinaujinančiais energijos ištekliais. AIE plėtra neturi stabdyti savivaldybės ekonominės plėtros, bet turi padėti siekti ekonominių rodiklių gaminant centralizuotai tiekiamą šilumą, didinant gyventojų užimtumą ir siekiant, kad kuo didesnė išlaidų energetiniams poreikiams dalis liktų savivaldybės ribose.

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas savivaldybėms suteikia itin svarbų vaidmenį – jos tampa vienomis pagrindinių institucijų, atsakingomis už AIE plėtrą. Įstatyme numatyta, kad viena iš savivaldybių funkcijų yra parengti, tvirtinti ir įgyvendinti AIE plėtojimo veiksmų planą, tad būtent šiais planais savivaldybės ateityje ir remsis, vystydamos atsinaujinančius energijos išteklius.

Su Lazdijų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planu iki 2030 m. galima susipažinti čia: https://www.ena.lt/uploads/sav-aie-vp/24..LazdijuRS.pdf