Kultūros ministerija nustatė bibliotekų nurašytų knygų perdavimo tvarką

0
Kultūros ministerija nustatė bibliotekų nurašytų knygų perdavimo tvarką
Share

2024-06-27

Kultūros ministras patvirtino Bibliotekų fondo apsaugos nuostatus, kuriuose įtvirtinta tvarka, kaip nurašytoms knygoms galės būti suteikiamas „antras gyvenimas“.

Bibliotekos, prieš išveždamos utilizuoti nurašytas spausdintas knygas, galės jas neatlygintinai perduoti fiziniams ir juridiniams asmenims.

Siekiant užtikrinti viešumą ir tinkamai informuoti visuomenę, informacija apie atiduodamas nurašytas knygas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki planuojamos perdavimo asmenims datos skelbiama viešai bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodomi tikslūs knygų perdavimo atlikimo pradžios ir pabaigos terminai bei vieta, kurioje asmenys gali susipažinti su atiduodamomis knygomis ir jas pasiimti. Pažymėtina, kad visos fiziniams ir juridiniams asmenims perduoti atrinktos knygos privalės būti ženklinamos spaudais „Nurašyta“ ir „Atiduota asmenims“.

Perduodant nurašytas knygas, nenustatomi prioritetai ir paimamų knygų skaičiaus ribojimai – bus taikomas gyvos eilės principas. Nurašytos ir tolesniam naudojimui tinkamos spausdintos knygos 14 kalendorinių dienų nuo perduodamų knygų pateikimo visuomenei dienos laikomos lankytojams prieinamose viešose bibliotekos vietose. Esant poreikiui, biblioteka gali pratęsti terminą iki 30 kalendorinių dienų.

Siekdamos užtikrinti perdavimo proceso skaidrumą, sąžiningumą, visiems lygias galimybes, bibliotekos privalo vadovautis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytais principais ir Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklėmis.

Galimybė perduoti nurašytas ir tolesniam naudojimui tinkamas knygas užtikrins visuomenės viešąjį interesą, išlaikys knygos funkcionalumą ir taip pratęs jos gyvavimą.

Nuostatos dėl neatlygintino knygų perdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka įsigalioja nuo šių metų liepos 1 d.

Unsplash nuotrauka