Finansų viceministras M. Liutvinskas: „ES fiskalinės taisyklės bus peržiūrėtos atsižvelgiant į kylančius iššūkius“

0
Finansų viceministras M. Liutvinskas: „ES fiskalinės taisyklės bus peržiūrėtos atsižvelgiant į kylančius iššūkius“
Share

Kovo 13-14 dienomis finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas Briuselyje dalyvaus Euro grupės (EG) ir ECOFIN posėdžiuose, kuriuose didžiausias dėmesys bus skiriamas ES fiskalinių taisyklių peržiūros klausimams. Taip pat bus aptartas ekonominis ir finansinis rusijos karo prieš Ukrainą poveikis.

ECOFIN posėdyje numatoma tvirtinti Tarybos išvadas dėl ES fiskalinių taisyklių peržiūros, kurios apibrėš pagrindinius naujos taisyklių sistemos elementus ir suteiks gaires Europos Komisijai (EK) ruošiant teisinius pasiūlymus.

„ES fiskalinių taisyklių peržiūros procesas juda pirmyn – jos bus reformuotos įvertinant kylančius iššūkius, įskaitant būtinybę stiprinti viešųjų finansų tvarumą bei poreikį investuoti į žaliąją transformaciją ir ekonomikos konkurencingumą. Svarbu, kad naujoji ES fiskalinė sistema lemtų realų skolų mažėjimą didelius įsiskolinimus turinčiose valstybėse, būtų skaidri, vienodai taikoma visoms šalims ir efektyviai įgyvendinama. Be to, rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje būtina užtikrinti, kad fiskalinės taisyklės sudarytų galimybes pakankamoms investicijoms į gynybos pajėgumų stiprinimą“, – teigia finansų viceministras M. Liutvinskas.

Taip pat ministrai apsikeis nuomonėmis dėl kovo 8 d. EK paskelbto komunikato dėl fiskalinės politikos gairių 2024 metams. Pažymėtina, kad EK siūlo nebepratęsti bendrosios išlygos taikymo nuo 2024 m. ir po beveik keturių metų pertraukos grįžti prie fiskalinės drausmės reikalavimų taikymo.

„Palaikome Europos Komisijos komunikato kryptį – grįžimą prie fiskalinės drausmės taisyklių 2024 metais, nevykdant plačios apimties fiskalinio skatinimo. Neapibrėžtumo akivaizdoje fiskalinė politika turi išlikti lanksti, o reikalingos paramos priemonės – būti tikslinės, kad neskatintų infliacinio spaudimo ir nekurtų reikšmingo neigiamo poveikio viešiesiems finansams“, – sako finansų viceministras M. Liutvinskas.

Posėdžio metu bus aptartas 2023 m. vasario 23 d. paskelbtas EK komunikatas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) įgyvendinimo, kuriame apžvelgiama RRF dviejų metų įgyvendinimo patirtis bei pateikiamos papildomos EK gairės lanksčiam RRF planų įgyvendinimui. Taip pat vyks diskusija dėl RRF ir REPowerEU indėlio į žaliąją transformaciją ir nepriklausomybę nuo rusijos energijos išteklių.

Kaip ir kasmet, ruošdamasi metinei ES biudžeto procedūrai, Taryba parengė išvadas dėl 2024 m. ES biudžeto gairių, kurios bus tvirtinamos šio ECOFIN posėdžio metu. Taip pat vyks metinės ataskaitos dėl 2021 m. ES biudžeto įvykdymo pritarimas. Be kitų klausimų, posėdžio metu bus ruošiamasi balandį vyksiantiems Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko pavasariniams susitikimams.

EG posėdžio metu ketinama aptarti skaitmeninio euro projekto vystymo eigą ir jo viešosios politikos tikslus. EK numato 2023 m. inicijuoti teisės akto pasiūlymą dėl skaitmeninio euro teisinio statuso.

EG posėdyje taip pat bus aptariama euro zonos ekonominė ir finansinė situacija ir perspektyvos bei infliacijos tendencijos.