„Kurk Lietuvai“ dalyvės išanalizavo, kaip skatinti fizinius asmenis prisidėti prie kultūros finansavimo

0
„Kurk Lietuvai“ dalyvės išanalizavo, kaip skatinti fizinius asmenis prisidėti prie kultūros finansavimo
Share

2024-03-01

Programos „Kurk Lietuvai“ dalyvės Giedrė Pociūtė ir Ieva Mikutavičiūtė Kultūros ministerijoje įgyvendino projektą „Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo“. Vakar buvo surengta apskritojo stalo diskusija, skirta projekto užsienio šalių gerosioms praktikoms aptarti. Savo patirtimi taip pat pasidalijo Sankt Galleno universiteto Šveicarijoje profesorė Giedrė Lideikytė Huber.

Programos dalyvės pristatė mokestinius mechanizmus, skirtus fizinių asmenų paramai skatinti bei įvertinti, kurie galėtų būti aktualūs Lietuvai. EBPO tyrimų duomenimis, esame viena iš 4 Europos valstybių, netaikančių mokestinių paskatų fizinių asmenų teikiamai paramai.

Didžiojoje daugumoje Europos šalių taikomi mokestiniai paskatų mechanizmai fizinių asmenų teikiamai paramai. Viena labiausiai paplitusių mokestinių priemonių – gyventojų pajamų mokesčių lengvata. Tokį skatinimo modelį yra pasirinkusi Estija, kuri leidžia savo gyventojams iš apmokestinamų pajamų atskaičiuoti suteiktą paramą ir taip susimažinti pajamų mokestį. Nuoseklios Estijos mokestinės politikos filantropijos atžvilgiu rezultatas – kasmet vis augantys dosnumo rodikliai.

Jungtinė Karalystė taiko Europoje unikalų paramos skatinimo mechanizmą, veikiantį lygiaverčio finansavimo (angl. match – funding) principu. Pagal šį modelį gyventojų paaukotos lėšos yra proporcingai didinamos biudžeto lėšomis, taigi rėmėjai motyvuojami ne tiesiogine finansine grąža, o žinojimu, kad jų pasirinktai organizacijai suteikta parama bus padidinta valstybės lėšomis. 

Dar vienas konkrečiai į kultūrą orientuotas pavyzdys – Italijoje nuo 2014 metų veikiantis „Art Bonus“ mokesčių kreditas, dėl kurio tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys gali pasinaudoti galimybe susigrąžinti tam tikrą paaukotos sumos dalį valstybei priklausantiems kultūriniams objektams, jiems restauruoti, išsaugoti ar palaikyti. Dėl jau dešimtmetį veikiančios mokestinės lengvatos paramos sumos kultūrai viršijo net 500 mln. eurų.

Diskusijoje taip pat aptartas mokestinių lengvatų poreikis fizinių asmenų paramai, lygiaverčio finansavimo taikymo galimybės skirstant biudžetinį finansavimą, fizinių asmenų paramos duomenų trūkumas, GPM dalies paskirstymo sistemos neefektyvumas ir galimi sprendimai, valstybės indėlis ir panašūs klausimai. Išklausytos apskritojo stalo diskusijos dalyvių nuomonės, pasiūlymai bei lūkesčiai.

G. Pociūtė ir I. Mikutavičiūtė pabrėžė, kad vienas esminių šios temos punktų yra nelygiavertis teisinis reguliavimas fizinių ir juridinių asmenų teikiamai paramai, nes tą darantiems juridiniams asmenims taikoma pelno mokesčio lengvata, o fiziniai asmenys negauna jokių lengvatų.

Programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių pranešimas buvo pristatytas ir Mecenavimo tarybai.   

Kultūros ministerijos nuotrauka