Keičiasi migracijos paslaugų įkainiai

0
Keičiasi migracijos paslaugų įkainiai
Share

Vyriausybės posėdyje patvirtinti nauji valstybės rinkliavų, susijusių su migracijomis paslaugomis, dydžiai.

Lietuvos Respublikos paso, asmens tapatybės kortelės, užsieniečiams išduodamų leidimų gyventi ir kitų dokumentų išdavimas ir keitimas, prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimas – šių paslaugų įkainiai didėja.

Atsižvelgus  į tai, kad asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama kaip elektroninio parašo priemonė, taip pat į klientų (ypač socialiai pažeidžiamų asmenų) lūkesčius, valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą bendra tvarka didinama nežymiai – nuo 8,6 iki 10 Eur, t. y. 1,40 Eur. Nežymiai keičiasi ir rinkliavos dydis už paso išdavimą,  keitimą bendra tvarka – ši rinkliava didėja 7 Eur.

Valstybės rinkliavų už asmens tapatybės kortelės, paso ir kitų dokumentų išdavimą (keitimą) dydžių perskaičiavimas susijęs su faktiškai patiriamomis išlaidomis dėl paslaugų teikimo – Migracijos departamento ir Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų darbo užmokesčio bei dokumentų blankų įkainių padidėjimu.

Vien asmens tapatybės kortelės blanko kaina šiuo metu siekia 24,20 Eur, todėl akivaizdu, kad ši rinkliava nepadengia paslaugos teikimo išlaidų. Pažymėtina, kad kai kurie rinkliavų dydžiai nebuvo keičiami nuo 2011 m.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, kurie iki šiol turėjo teisę mokėti sumažintą rinkliavą arba buvo atleidžiami nuo rinkliavos už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą ar keitimą, ir toliau galės naudotis šiomis lengvatomis.

Rinkliavos dydžiai už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą):

Paslauga

Galiojantis rinkliavos dydis, Eur

Naujas rinkliavos dydis, Eur

Asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą):

  • išdavimą ir keitimą bendra tvarka (1 mėn.)

8,6

10

  • išdavimą ir keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

19,60

60

  • išdavimą ir keitimą skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo

31,60

100

Paso išdavimą (keitimą):

  • išdavimą ir keitimą bendra tvarka (1 mėn.)

43

50

  • išdavimą ir keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

57

100

  • išdavimą ir keitimą skubos tvarka (tą pačią darbo dieną)

190

200