Seimas po pateikimo pritarė mecenatystę skatinančiam įstatymo projektui

0
Seimas po pateikimo pritarė mecenatystę skatinančiam įstatymo projektui
Share

Seimas po pateikimo pritarė Kultūros ministerijos parengtam Mecenavimo įstatymo pataisų projektui, atveriančiam platesnius kelius visuomenei ir verslui įsitraukti į mecenatystę. Pataisos leis ženkliau skatinti gerųjų mecenatystės pavyzdžių ir praktikų sklaidą visuomenėje, didinti apdovanojamų mecenatų skaičių.

Įstatymo pokyčiais siekiama pagerbti didesnį kiekį rėmėjų, kurie pagal dabartines nuostatas nepatenka į mecenatų kategorijas, tačiau ženkliai prisideda prie visuomenės raidos, valstybės gerovės, pilietiškumo stiprinimo. Taip pat siekiama paskatinti didesnį visuomenės ir verslo įsitraukimą į mecenatystę, filantropijos iniciatyvas bei deramai pagerbti mecenatus.

Pataisomis siūloma įteisinti naują mecenatų kategoriją – bendruomenės mecenatus. Bendruomenės mecenato vardas būtų suteikiamas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio bendra paramos suma per vienerius metus būtų ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų. Taip pat siūloma nustatyti, kad bendruomenės mecenatų (kaip ir nacionalinių bei savivaldybės) vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Kaip ir iki šiol, nacionalinio mecenato vardas būtų skiriamas tam, kas per metus mecenuojamam projektui suteikė paramos už ne mažiau kaip 1 mln. eurų, savivaldybės mecenato vardas – tam, kas skyrė ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų, jei savivaldybėje gyvena iki 25 tūkst. gyventojų, o didesnėse savivaldybėse – daugiau kaip 250 tūkst. eurų.

Įstatymą siūloma papildyti nuostata, kad mecenato vardas asmeniui gali būti suteiktas daugiau nei vieną kartą.

Naujuoju įstatymo projektu norima papildyti sričių, kuriose gali būti įgyvendinami mecenuojamieji projektai, sąrašą. Greta sveikatos priežiūros, kultūros ir meno, paveldo, mokslo, visuomenės gerovės, sporto, švietimo sričių siūloma įrašyti ir pilietinės visuomenės stiprinimą.

Siekiant aktyviau įtraukti visuomenę į teisėkūros procesus, Mecenavimo tarybai siūloma suteikti papildomas funkcijas: analizuoti mecenavimo procesus, aktualias šios srities problemas, nagrinėti klausimus dėl mecenavimo ir paramos procesus reglamentuojančių teisės aktų poreikio bei galiojančių teisės aktų tobulinimo.

Šiuo metu Mecenavimo įstatyme nenumatyta, per kiek laiko turi būti įteiktas savivaldybės mecenato  ženklas, datą pasirenka pati savivaldybė. Siekiant didesnio visuomenės dėmesio mecenatams ir tinkamai juos pagerbti, siūloma visus renginius sujungti į vieną ir apibrėžti, kad pagrindinis renginys įvyktų ne vėliau kaip per metus nuo sprendimo priėmimo.

Valdovų rūmų muziejaus nuotraukoje – mecenato dr. Prano Kiznio galerijos, esančios šiame muziejuje, fragmentas