Išrinkta CPVA valdyba: užtikrins dar efektyvesnį agentūros valdymą

0
Išrinkta CPVA valdyba: užtikrins dar efektyvesnį agentūros valdymą
Share

Paskirta Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) valdyba. Ją ketverių metų kadencijai patvirtino finansų ministrė Gintarė Skaistė. CPVA valdybos nariais tapo: Arūnas Penkaitis, Aurimas Tomas Staškevičius, Giedrius Simonavičius, Vaida Žukauskaitė, Daiva Žaromskytė-Rastenė.

„Agentūrai iškėlėme naujus ambicingus tikslus, ypatingą dėmesį skiriant santykio su klientais gerinimui bei efektyviai komunikacijai. Atrinkta energinga komanda, kuri vienija skirtingomis patirtimis ir įgūdžiais pasižyminčius profesionalus. Neabejoju, kad toks patirčių ir naujų žinių bei kompetencijų subalansavimas užtikrins dar efektyvesnį agentūros valdymą ir pradės naują jos etapą“, – sako finansų ministrė G. Skaistė.

CPVA valdybą sudaro 5 nariai: 3 nepriklausomi valdybos nariai, po vieną valdybos narį iš Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos. Vadybos narių kadencija – ketveri metai.

Valdybos nepriklausomais nariais, laimėję konkursą, išrinkti: Arūnas Penkaitis – skaitmeninių inovacijų ekspertas, vienas iš Lietuvos IT vadovų klubo CIO.LT įkūrėjų. Aurimas Tomas Staškevičius – patyręs įmonių strategijų formavimo, vertės didinimo ir veiklos valdymo efektyvumo ekspertas.  Žurnalistas, komunikacijos ekspertas Giedrius Simonavičius sukaupęs nemažą patirtį kuriant ir įgyvendinant šalies mastu svarbias komunikacijos strategijas, taip pat kuriant įvaizdžio, krizines komunikacijos veiklas. Finansų ministerijos Investicijų departamento vyriausioji patarėja Vaida Žukauskaitė – tarptautinių investicijų valdymo ir administravimo ekspertė, turinti vadovavimo ir įstaigų valdysenos patirties. Vyriausybės kanceliarijos Strateginio valdymo grupės vadovė Daiva Žaromskytė-Rastenė – valstybės strateginio valdymo profesionalė, sukaupusi nemažą patirtį dirbant su įvairiomis viešojo sektoriaus įstaigomis.

CPVA valdyba svarstys ir teiks pasiūlymus Finansų ministerijai dėl agentūros veiklos strategijos, strateginių veiklos tikslų ir krypčių, agentūros direktoriaus metinių veiklos užduočių, taip pat veiksmų, reikalingų agentūros tikslams pasiekti ir veiklos efektyvumui bei žinomumui didinti, administracinei naštai mažinti, orientuojantis į klientų poreikius.  

Agentūros veikla apima daugelį valstybės valdymo sričių: energetikos, kultūros, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos, transporto, teisingumo, užsienio ir vidaus reikalų, sveikatos, verslo ir krašto apsaugos. Agentūra aktyviai prisideda prie Ukrainos atstatymo projektų įgyvendinimo.

CPVA administruoja 16 Europos Sąjungos, kitų šalių donorių bei valstybės investicijų programų, kurių bendra vertė daugiau kaip 16,6 mlrd. eurų. Agentūra taip pat teikia viešųjų investicijų valdymo metodinę pagalbą, plėtodama tarptautinio bendradarbiavimo veiklą, Lietuvos viešojo sektoriaus sukauptą administravimo patirtį  perduoda ir užsienio valstybių institucijoms.