Finansų ministerija: keturis kartus didesnis INVEGOS įstatinis kapitalas gerins finansavimo galimybes

0
Finansų ministerija: keturis kartus didesnis INVEGOS įstatinis kapitalas gerins finansavimo galimybes
Share

2024-05-29

Vyriausybė šios dienos posėdyje pritarė Finansų ministerijos siūlymui reikšmingai sustiprinti nacionalinę plėtros įstaigą „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) jos įstatinį kapitalą padidinant 150 mln. eurų – t.y. beveik 4 kartus.

Tai leis sustiprinti INVEGOS potencialą, užsitikrins galimybes kurti įvairius ilgalaikius finansavimo mechanizmus, bus sudarytos galimybės teikti finansavimą verslui ir privatiems bei viešiesiems subjektams, siekiant patenkinti finansavimo poreikius tuose sektoriuose, kuriuose juntamas finansavimo nepakankamumas.

„Finansavimo prieinamumo didinimas yra vienas šios Vyriausybės tikslų, kurio nuosekliai siekiame, todėl per šią kadenciją padarėme tai, kas nepavyko kitoms Vyriausybėms – konsolidavome 4 nacionalines plėtros įstaigas į vieną stiprų nacionalinį plėtros fondą. Vienas didžiausių fondo projektų šiandien – balandžio mėn. sėkmingai pradėta įgyvendinti finansinė priemonė „Milijardas verslui“, INVEGOS įstatinio kapitalo lėšomis suteikiant papildomą finansavimą ir sudarysiantis galimybes prisitraukti papildomų privačių lėšų investicijoms bei svariau prisidėti tiek prie verslo, tiek viešojo sektoriaus finansavimo“, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Pasak ministrės, diegiant aplinkai neutralias, inovatyvias technologijas bus užtikrinta aukštos pridėtinės vertės produktų gamyba, jų eksporto plėtra.

2023 metais baigtas Nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) konsolidavimo reformos etapas – INVEGA tapo vienintelė finansų įstaiga, turinti NPĮ statusą įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones. Tai leidžia sutelkti reikalingas žinias ir kompetencijas, suvienodinti ir optimizuoti NPĮ veiklos praktiką bei fondų valdymą įvairiose investavimo srityse, sukuriant prielaidas pritraukti institucinių investuotojų, sustiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, tvariai didinti finansinių priemonių pasiūlą finansiškai gyvybingiems projektams.

INVEGOS įstatinis kapitalas bus didinamas Lietuvai skirtomis papildyto plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis. Už numatytas lėšas Finansų ministerija išleis 517 920 nematerialių paprastųjų vardinių INVEGOS akcijų, kurios sudarys 73,73 proc. visų INVEGOS akcijų.

Šiuo metu INVEGOS įstatinis kapitalas yra 53,4 mln. eurų, 100 procentų akcijų priklauso Lietuvos valstybei.