FABIS – alternatyva 275 viešojo sektoriaus apskaitos sistemų

0
FABIS – alternatyva 275 viešojo sektoriaus apskaitos sistemų
Share

Finansų ministerija baigė įgyvendinti ketverius metus trukusį viešojo sektoriaus apskaitos informacinės sistemos projektą, kurio metu 275 skirtingos informacinės apskaitos sistemos transformavosi į vieną – finansinės apskaitos bendrąją informacinę sistemą (FABIS). Jau daugiau nei 500 valstybinių įstaigų naudojama sistema leidžia ne tik supaprastinti apskaitą, bet ir reikšmingai prisideda prie taupomų valstybės biudžeto lėšų, naudotų senųjų sistemų palaikymui.

Finansų ministerijos beveik 5,7 mln. eurų vertės „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas“ projektas, pasitelkiant programos kūrėjų, ekspertų ir rinkos dalyvių bendradarbiavimą,  tapo FABIS, kuri užtikrina spartesnį duomenų apsikeitimą su kitomis apskaitai aktualiomis sistemomis: sąskaitų faktūrų administravimo bendroji informacinė sistema, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valdomomis informacinėmis sistemomis, priimančiomis sąskaitų faktūrų registrus, pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas ir pan.

Didesnis bendrų informacinių technologijų sprendimų naudojimas viešajame sektoriuje dėl masto ekonomijos leidžia optimizuoti finansų specialistų kompetencijas, racionaliai naudoti valstybės lėšas šių sprendimų vystymui ir robotizavimui, taupo informacinių sistemų palaikymui ir plėtrai bei šių paslaugų užtikrinimui patiriamus institucinius resursus.

Preliminariu projekto vertinimu, kiekvienais paskesniais metais dėl FABIS naudojimo 500 viešojo sektoriaus subjektų, galėtų būti taupoma mažiausiai 4 mln. eurų.