ES projektai vienija Lietuvos ir Lenkijos ugniagesius

0
ES projektai vienija Lietuvos ir Lenkijos ugniagesius
Share

2024-06-05

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nuolat dalyvauja įgyvendinant įvairių programų projektus. Šiais metais taip pat pradėtos vykdyti naujo 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos projekto Nr. LTPL00078 „Lietuvos ir Lenkijos gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo likviduojant chemines ir ekologines avarijas pasienio regione stiprinimas“ veiklos. Jų tikslas – tobulinti bendradarbiavimą tarp Kauno regiono ir Palenkės vaivadijos gelbėjimo tarnybų likviduojant chemines ir ekologines avarijas. Projekte numatyti bendri Lietuvos ir Lenkijos ugniagesių gelbėtojų mokymai, pratybos bei technikos ir įrangos įsigijimai. Šio projekto bendra vertė – 1 mln. eurų.

Tęsiant bendradarbiavimą su Lenkijos kolegomis Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba parengė ir šių metų gegužės pabaigoje pateikė 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos strateginės svarbos projekto Nr. LTPL00351 „Stipresnė civilinė sauga ir krizių valdymas – saugesnis regionas“ paraišką, kurios bendras biudžetas – 7 mln. eurų. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti ir tobulinti Lietuvos ir Lenkijos priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų gebėjimus ir pajėgumus civilinės saugos ir krizių valdymo srityje, kartu gerinant gyventojų ir gamtos apsaugą, biologinės įvairovės išsaugojimą, taršos mažinimą ir žaliosios infrastruktūros plėtrą. Projekte numatyti bendri Lietuvos ir Lenkijos ugniagesių gelbėtojų mokymai, o pagrindinė investicija – naujos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos su priedanga statyba Jurbarke kartu įsigyjant KOAP automobilį ir gelbėjimo įrangą. Projekto partneris Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos Balstogės vaivadijos komendantūra savo ruožtu statys atsarginį pajėgų valdymo centrą Lapėse.

Šių metų birželio 3-4 d., Marijampolėje vykusiame XXII Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje kartu su partneriu Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos Balstogės vaivadijos komendantūra buvo sutarta dalyvauti tos pačios 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos 3-iajame kvietime teikti projektų paraiškas. Planuojamo projekto bendras biudžetas – 2 mln. eurų, o Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba vykdant bendrus Lietuvos ir Lenkijos ugniagesių gelbėtojų mokymus ir pratybas įsigytų gaisrų gesinimo robotą, visureigį-amfibiją, ugniagesių kvėpavimo aparatus ir kitą įrangą.