Vyriausybė pritarė Lietuvos šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo planavimo pradžiai

0
Vyriausybė pritarė Lietuvos šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo planavimo pradžiai
Share

2024-06-12

Naujomis perdavimo sistemos linijomis bus sujungta rytinė ir vakarinė Lietuvos elektros energetikos sistemos dalis nuo Panevėžio iki Darbėnų, taip padidinant energetinį saugumą, užtikrinant patikimą elektros energijos perdavimą ir sudarant reikalingas sąlygas jūros vėjo bei sausumos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai ir integracijai. Šiandien Vyriausybė pritarė, kad būtų pradėti rengti Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo planavimo dokumentai.

Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projektas susidės iš naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Varduva–Mūša, naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Panevėžys–Mūša ir 330 kV transformatorių pastotės „Varduva“ statybos. 

Remiantis Vyriausybės nutarimu, bus pradėtas rengti ypatingos valstybinės svarbos Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo planas ir teritorijų planavimo dokumentai bei nustatyti planavimo tikslai – sudaryti reikalingas sąlygas tolesnei jūrinio bei sausumos vėjo ir saulės šviesos energijos išteklių integracijai, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires ir optimalią 330 kV elektros energijos perdavimo linijų trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Taip pat numatoma įgyvendinti 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Varduva–Mūša, 330 kV elektros perdavimo linijos Panevėžys–Mūša ir 330 kV transformatorių pastotės „Varduva“ statybos projektus. Planuojama, kad projektas galėtų būti užbaigtas iki 2034 m.

Prognozuojama, kad 2030 metų elektros energijos gamybos pajėgumai elektros energijos tinkle reikšmingai padidės. Tokie esminiai generacijos struktūros pokyčiai lems ir elektros srautų persiskirstymą – vakarų Lietuvoje prie tinklų jungiama daugiau vėjo generacijos pajėgumų, o rytų Lietuvoje jungiama daugiausia generacijos pajėgumų iš saulės šviesos energijos elektrinių parkų.

Seimo nutarimu š. m. gegužę Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projektas pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.