Energetikos ministerijos atstovai lankėsi „Panevėžio energijoje“

0
Energetikos ministerijos atstovai lankėsi „Panevėžio energijoje“
Share

Energetikos viceministrė Inga Žilienė rugsėjo 14 d. lankėsi AB „Panevėžio energija“, kur susitiko su bendrovės generaliniu direktoriumi bei kitais specialistais ir aptarė Panevėžio elektrinės rekonstrukcijos tikslingumo bei projekto įgyvendinimo finansavimo aktualijas. 

AB „Panevėžio energija“ atstovai pristatė planuojamą Panevėžio elektrinės rekonstrukcijos, pritaikant naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, projektą – rekonstruoti termofikacinę elektrinę ir dujinę kogeneraciją pakeisti biokuro kogeneracija. 

Atsižvelgiant į naujų Panevėžio elektrinės technologijų panaudojimo poreikį, planuojama pastatyti du biokuru kūrenamus garo katilus po 20 t/h našumo su kuro ūkiu bei pagalbine įranga ir panaudoti 9,5 MW galios esamą garo turbiną elektros energijos gamybai. 

Modernizavus Panevėžio elektrinę, efektyviai veikianti elektrinė suteiktų galimybę elektros energiją gaminti pigiau, o vartotojams tiekti pigesnę šilumą, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro. Didesnis atsinaujinančių išteklių panaudojimas mažintų neigiamą poveikį aplinkai.

2022 m. buvo atlikta galimybių studija „Panevėžio elektrinės, pritaikant naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, rekonstrukcijos tikslingumas“, kurios pagrindinis tikslas – nustatyti, kokios reikalingos projekto investicijos ir ar jis būtų naudingas įgyvendinti AB „Panevėžio energija“.