Energetikos transformacijoje planuojami energijos vartojimo efektyvumo didinimo pokyčiai

0
Energetikos transformacijoje planuojami energijos vartojimo efektyvumo didinimo pokyčiai
Share

2024-04-28

Vilniuje vykusioje konferencijoje „Energetikos sistemos transformaciją įgalina energijos vartojimo efektyvumo didinimas: kokius pokyčius įgyvendinsime“ aptarti ilgalaikiai nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių išteklių plėtros tikslai bei jiems pasiekti planuojamas politikos priemones.  Renginį organizavo Lietuvos energetikos agentūra (LEA). 

Pasak Energetikos viceministrės Ingos Žilienės, vykstant Lietuvos energetikos sistemos transformacijai, skiriamas dėmesys ne tik pastangoms visą elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, bet ir pastangoms sumažinti galutinės energijos suvartojimą, taikyti inovacijas energetikos sferose sferose ir analizuoti informacinių technologijų sistemų sukauptus duomenis. Taip pat nemažai dėmesio energijos efektyvumo didinimui skiriama Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijoje.
 
Konferencijoje aptarti veiksmai mažinant išlaidas energijai, galimas investicijas į efektyvias energijos vartojimo priemones ir planuojama plėtra.  Lietuva jau padarė nemažą pažangą, o šiuo metu atnaujinamuose mūsų valstybės strateginiuose dokumentuose planuojamos priemonės ateityje turėtų didinti pažangos tempą. 

Diskusijų metu kalbėta apie verslo požiūrį į energijos taupymą ir energijos auditus,  taip pat apie būtiną mokslo ir verslo sinergiją. Taip pat aptarta energetinių duomenų svarba, patikimumasir jų panaudojimo galimybės.

Atnaujinus pastatus, planuojama sutaupyti daugiausia energijos ir pasiekti apie 29,3 proc. iškeltų sutaupymo tikslų, o apie 22 proc. energijos sutaupymų padės pasiekti nustatytų akcizų ir mokesčių degalams taikymas. 

Energijos tiekėjai sudaro energijos sutaupymo susitarimus, taip pat įsipareigoja pasiekti energijos sutaupymų, vykdydami vartotojų švietimą ir konsultavimą. Didelės įmonės įpareigotos atlikti energijos vartojimo auditus. 

LEA ekspertų teigimu, vertinant įmonių ir viešųjų pastatų energijos vartojimo auditų ataskaitas, matomas didelis energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas. Įgyvendinus įvairias rekomenduojamas efektyvumo didinimo priemones, būtų galima sutaupyti apie 18 proc. įmonių energijos sąnaudų. 

Kad galėtume mažinti išlaidas energijai ir investuoti į efektyvias energijos vartojimo priemones, privalu žinoti, kiek energijos pasigamina visa šalis ir kiekvienas regionas, kokie energijos šaltiniai naudojami skirtinguose miestuose ir pan. 

Analizuoti šiuos svarbius duomenis įvairiais pjūviais leidžia Energetikos ministerijos užsakymu sukurta interaktyvi energetikos duomenų platforma EnerGIS, kur vienoje vietoje kaupiama informacija apie įvairius Lietuvos energetinius rodiklius. Konferencijoje pristatyta ši energetikos duomenų platforma.

LEA nuotrauka