Dar septyni muziejai plačiau atvers duris žmonėms su negalia

0
Dar septyni muziejai plačiau atvers duris žmonėms su negalia
Share

2024-03-07

Kultūros ministro įsakymu septyniems nacionaliniams, valstybiniams ir savivaldybių muziejams skirta 227,7 tūkst. eurų šių metų projektams pagal programą „Muziejai žmogaus gerovei“ įgyvendinti.

Įgyvendindama trimetę programą „Muziejai žmogaus gerovei“, Kultūros ministerija pernai finansavo trijų jai pavaldžių muziejų bandomuosius projektus, padedančius tenkinti asmenų su negalia socialinius ir kultūrinius poreikius, sudarančius šiems žmonėms galimybes naudotis muziejų paslaugomis bei visavertiškai dalyvauti kultūroje.

Šiemet finansavimas pagal šią programą skirtas Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Lietuvos švietimo muziejaus, Vilniaus miesto muziejaus, Zanavykų muziejaus ir Prienų krašto muziejaus projektams.

Lietuvos nacionalinio muziejaus projektas „Nebelsti, ATIDARYTA!“ skirtas didinti Vilniaus gynybinės sienos bastėjos prieinamumą, pritaikyti pagrindines šio padalinio ekspozicijos dalis žmonėms su negalia. Kita svarbi projekto dalis – muziejaus edukatorių komandos mokymai, kaip parengti ir vesti užsiėmimus asmenims su negalia.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, vykdydamas projektą „Auditorijos plėtros ir paslaugų prieinamumo gerinimas LNDM padaliniuose Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje“, sieks sudaryti galimybes įvairias negalias ir poreikius turintiems žmonėms tapti savarankiškais ir visaverčiais muziejaus lankytojais, suteikti jiems pasirinkimą lankytis parodose, ekspozicijose ir jas pažinti savarankiškai ar dalyvauti grupinėse edukacinėse veiklose.

Lietuvos švietimo muziejaus projektas „Po muziejų pirštų galiukais“ leis tinkamiau adaptuoti muziejaus ekspoziciją lankytojams su negalia, suteikti jiems pritaikytas patirtis ir paslaugas. Šiaulių „Aušros“ muziejus savo padaliniuose ketina sukurti ir įdiegti ekspozicijų vaizdo bei garso gidus, pritaikytus asmenims su negalia.

Vilniaus miesto muziejaus prieinamumą didins kurdamas atviresnį muziejų, kuris būtų tinkamas ir pritaikytas visiems muziejaus lankytojams, nepriklausomai nuo jų galimybių ar apribojimų. Šio tikslo sieks ir Zanavykų muziejus, vykdydamas projektą „Muziejus – Tau ir Man“, o Prienų krašto muziejus, bendradarbiaudamas su projekto tikslinių grupių atstovais, savo ekspozicijas „Miesto istorija“, „Sklandytuvų istorija“, „Krašto šviesuoliai“, „Literatūriniai Prienai“, „Lukšų šeimos istorija“ taip pat pritaikys žmonėms su negalia.

Projektai finansuojami 2021–2030 metų Kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklai „Muziejai žmogaus gerovei“ skirtomis lėšomis.

Alfonso Mažūno nuotrauka