Antrasis jūros vėjo elektrinių parko konkursas – 2024 m. sausio 15 d.

0
Antrasis jūros vėjo elektrinių parko konkursas – 2024 m. sausio 15 d.
Share

2023-11-08

Konkursas dėl teisės vystyti antrąjį 700 MW jūrinio vėjo parką bus skelbiamas 2024 m. sausio 15 d., nutarė šiandien Vyriausybė. 

Lietuvai siekiant mažinti priklausomybę nuo elektros importo ir iki 2030-ųjų visiškai apsirūpinti vietine elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių, Energetikos ministerija planuoja du bendros 1,4 GW galios jūrinio vėjo parkus Lietuvos Baltijos jūroje. Per metus šie parkai galėtų pagaminti apie 6 TWh žaliosios elektros energijos – maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio. 

Energetikos ministras Dainius Kreivys pabrėžia, jog jūrinis vėjas ne tik išspręs vieną svarbiausių energetinio ir nacionalinio saugumo iššūkių – vietinės elektros generacijos trūkumą: „Dviejų planuojamų jūrinio vėjo parkų galia prilygsta nepastatytai Visagino atominei elektrinei, tad jūrinis vėjas uždengs paskutinę skylę generacijos trūkume, sąlygos milžinišką vietinės žalios energijos augimą ir vaidins lemiamą vaidmenį Lietuvai iš elektros importuotojos tampant elektrą eksportuojančia valstybe“. 

Pagal konkurso sąlygas, vystytojas galės siūlyti vystyti parką tiek be valstybės paramos, tiek su ja, taip pat konkuruoti dėl prašomos paramos dydžio – visam arba tik daliai pagaminto energijos kieko. Europos Komisija taip pat yra patvirtinusi galimos valstybės paramos schemą. VERT jau yra nustatęs didžiausią ir mažiausią kainą, už kurią vystytojas įsipareigotų parduoti pagamintą elektrą rinkoje.  

Konkurso dalyvių vidutinės trejų metų pajamos turės būti ne mažesnės kaip 250 mln. eurų per metus, o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 20 proc. projekto vertės. Vystytojas turėtų būti įgyvendinęs ar yra įgijęs teisę plėtoti bent vieną jūrinio vėjo projektą, kurio galia yra ne mažesnė kaip 150 MW. 

Konkurso laimėtojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parką, vystytojas bus įpareigotas kasmet šalia parko esančių savivaldybių bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų. 

Parkui numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136 km2. Nuo kranto jis bus nutolęs apie 30 kilometrų. 

Antrajam jūrinio vėjo elektrinių parko konkursui Energetikos ministerija organizuoja parengiamųjų darbų atlikimą. Jau yra patvirtintas jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių energijos objektų plėtrai, vystymo planas, rengiamas numatomų plėtoti vėjo elektrinių prijungimo prie sausumos tinklų vystymo planas, patvirtinta jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, taip pat jūrinėje teritorijoje, skirtoje vėjo elektrinių parko plėtrai, atlikti dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai bei išmatuotas vėjo greitis ir kiti hidrometeorologiniai parametrai.