AIE bendrijos, įmonės ir ūkininkai kviečiami teikti paraiškas saulės elektrinėms įsirengti

0
AIE bendrijos, įmonės ir ūkininkai kviečiami teikti paraiškas saulės elektrinėms įsirengti
Share

Birželio 22 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) bendrijoms, įmonėms ir ūkininkams gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti. 

Energetikos ministerijos inicijuotame kvietime saulės elektrinių projektams įgyvendinti skirta 63,7 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „Naujos kartos Lietuva“ lėšų. Paramą administruoja Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Paraiškas iki rugpjūčio 22 d. gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, AIE bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės arba savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijos.
 
AIE bendrija – nustatytus kriterijus atitinkantis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise valdo ir plėtoja energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius ir turi teisę juose gaminti energiją, ją vartoti, kaupti energijos kaupimo įrenginiuose ar parduoti. Dėl AIE bendrijos statuso suteikimo gali kreiptis jau kurį laiką veikiantys arba naujai įsteigti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.
 
Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Įmonės, ūkininkai ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, galės gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos saulės elektrinės įrengimo išlaidų sumos.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu, pirmumo balai bus teikiami bendrijoms, tiems pareiškėjams, kurie prie projekto prisidės didesniu nuosavu įnašu, tai yra prašys mažesnio nei galima maksimali 35 proc. arba 45 proc. finansavimo dalis, taip pat pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo metu jau turės elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, šioje priemonėje nėra tinkamos.

Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 val., užpildant elektronines formas. 

Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu  [email protected]  ir tel. 8 5 230 3312.

Finansavimas saulės elektrinėms įrengti skiriamas pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą jungtinį projektą „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“.

Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.