1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai: naujiems inovacijų projektams – 35 mln. eurų investicijų

0
1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai: naujiems inovacijų projektams – 35 mln. eurų investicijų
Share

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia kvietimus įmonėms, planuojančioms įgyvendinti inovacijų projektus Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Pagal  kvietimą „InoPažanga“, skirtą pažengusiems inovatoriams, planuojama paskirstyti 20 mln. eurų, o pagal kvietimą  „InoBranda“ brandiems inovatoriams – 15 mln. eurų investicijų. Šios priemonės – iš suplanuoto 1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai plano, kuriuo siekiama sustiprinti Lietuvos ekonomiką.

Inovatoriai vykdys mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas ir turės galimybę projekto įgyvendinimo metu sukurtus produktus patentuoti bei parengti juos rinkai.

„Norėdami būti konkurencingi ir inovatyvūs ne vien nacionaliniu mastu, siekiame, kad bendros investicijos į MTEP sudarytų ne mažiau kaip 3 proc. Lietuvos BVP. Vienas iš būdų paspartinti šį procesą – skatinti inovatyvias įmones, finansuojant aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą bei sudarant sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose“,– sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Pareiškėjais, atitinkančiais pažengusio arba brandaus inovatoriaus apibrėžimą, gali būti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), taip pat didelės įmonės, kurios bendradarbiauja su MVĮ.

Pažengęs inovatorius projekto įgyvendinimo plano pateikimo metu turi būti vykdęs veiklą ne trumpiau kaip vienerius metus. Jo veiklos pajamos per trejus paskutinius finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos turi būti ne mažesnės kaip 75 tūkst. eurų. Pažengusio inovatoriaus išlaidos MTEP plėtrai – ne mažesnės kaip 10 tūkst. eurų.

Brandus inovatorius projekto įgyvendinimo plano pateikimo metu turi būti vykdęs veiklą ilgiau kaip 3 metus. Jo veiklos pajamos per trejus paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesnės kaip 300 tūkst. eurų. Brandaus inovatoriaus išlaidos MTEP turi sudaryti ne mažiau kaip 30 tūkst. eurų per paskutinius 3 finansinius metus.

„Tiek pažengusiems, tiek brandiems inovatoriams skirtos priemonės leis Vidurio ir vakarų regiono įmonėms investuoti į inovatyvių produktų kūrimą, kurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipus. Jos taip pat sudarys sąlygas stiprinti intelektinę nuosavybę ir ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą“, – teigia Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Iveta Paludnevičiūtė.

Didžiausia pažengusiems inovatoriams galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 1,2 mln. eurų, mažiausia – 60 tūkst. eurų. Brandiems inovatoriams didžiausia skirta finansavimo suma – 2 mln. eurų, mažiausia – 60 tūkst. eurų.

Projektų finansavimo atranka vyks konkurso būdu. Projekto įgyvendinimo planus priima Inovacijų agentūra, juos galima teikti iki šių metų lapkričio 13 dienos.  

Išsamias kvietimų „InoPažanga“ ir „InoBranda“ sąlygas galima rasti Europos Sąjungos investicijų tinklalapyje.

Inovatoriams skirti kvietimai „InoPažanga“ ir „InoBranda“ įgyvendinami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 m. pabaigos paskelbs priemonių, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms, 320 mln. eurų – valstybės ir verslo skaitmenizacijai, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai.