Pristatyti informacinės civilinės saugos kampanijos metų rezultatai

0
Pristatyti informacinės civilinės saugos kampanijos metų rezultatai
Share

Vidaus reikalų ministerijoje aptarti visus metus vykdytos informacinės civilinės saugos kampanijos „Esame komanda. Turime planą“ rezultatai. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė įteikė padėkas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos ekspertams, prisidėjusiems prie visuomenės informavimo ir geresnio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, dėkojo įsitraukusioms bendruomenėms.

„Šiandieninių grėsmių akivaizdoje privalome padaryti viską, kad šalies gyventojai būtų tinkamai informuoti ir pasirengę visiems galimiems scenarijams. Todėl visus metus atkakliai dirbome, deramą dėmesį skirdami kiekvienos visuomenės grupės švietimui. Esu dėkinga visiems, prisidėjusiems prie Lietuvos žmonių saugumo jausmo stiprinimo“, – sakė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Pirmą kartą surengtos reprezentatyvios apklausos duomenimis, pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms svetainę LT 72.lt žino beveik 40 proc. gyventojų. Naujausiais duomenimis, 47  proc. gyventojų žino, kur ieškoti informacijos apie tai, kur yra artimiausia priedanga. Taip pat išaugo žmonių, gaunančių perspėjimo pranešimus, skaičius. Dabar tokių yra net 84 proc. (ankstesniais metais – 67 proc.).

Pasibaigus plataus masto informacinei kampanija „Esame komanda. Turime planą“, kuri pasiekė net 2 mln. šalies gyventojų, kampanijos veiklos buvo tęsiamos bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis. Pasirašyta sutartis su negalią turinčių žmonių organizacijomis, vėliau prie kampanijos prisijungė Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga, rudenį – Lietuvos katalikų Bažnyčios bendruomenė, startavo pirmasis Lietuvoje interaktyvus edukacinis projektas mokyklose.

Bendradarbiaujant su Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga buvo surengti mokymai vietos bendruomenių lyderiams visose 60  Lietuvos savivaldybių,  kuriuos išklausė arti 2000  žmonių. Planuojama, kad apmokyti vietos lyderiai įgytas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms žinias skleis savo bendruomenėse.

Lietuvos vyskupų konferencija prisidėjo organizuojant civilinės saugos ir dvasininkų susitikimų ciklą visose 7-iose Lietuvos savivaldybėse. Šiaulių ir Panevėžio vyskupijose juose jau dalyvavo 70 šalies dvasininkų. Aptarta ne tik gyventojų švietimo svarba, bet ir galimybės tinkamuose religinės paskirties pastatuose įrengti perspėjimo sirenas, taip pat priedangas, kuriose gyventojams oro pavojaus atveju būtų sudarytos sąlygos išvengti gyvybei ar sveikatai gresiančių pavojų. Planuojama įvertinti 735 bažnyčių galimybes.

Lapkričio pradžioje startavusio pirmojo Lietuvoje interaktyvaus civilinės saugos edukacinio projekto metu aplankyta 31 Lietuvos mokykla. Civilinės saugos specialistai susitiko su daugiau nei 2500 šalies 9–12 klasių  moksleivių – tiesiogiai perdavė žinias, kaip elgtis įvykus ekstremaliai situacijai, išgirdus perspėjimo sireną ir kaip pasiruošti galimoms nelaimėms. Mokymai moksleiviams buvo rengiami tų savivaldybių ugdymo įstaigose, kurios patektų į Astravo atominės elektrinės radiacijos zoną incidento joje atveju.

Už reikšmingą indėlį vykdant civilinės saugos edukacinį projektą Lietuvos mokyklose  vidaus reikalų ministrė pareiškė padėkas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vilniaus PGV Civilinės saugos skyriaus vyriausiajam specialistui Pauliui Rinkevičiui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kauno PGV Civilinės saugos skyriaus vyriausiajam specialistui Sauliui Bajarūnui ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Panevėžio PGV Civilinės saugos skyriaus vyriausiajam specialistui Virgilijui Smailiui.

Už  profesionalų  civilinės saugos mokymų Lietuvos vietos bendruomenių lyderiams koordinavimą padėka pareikšta vidaus tarnybos pulkininkui  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos viršininkui  Edgarui Gedai.

Už reikšmingą indėlį vykdant  civilinės saugos mokymus Lietuvos savivaldybių bendruomenių lyderiams bei  civilinės saugos edukacinį projektą Lietuvos mokyklose padėkos pareikštos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Loretai Naraškevičienei ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vilniaus PGV Civilinės saugos skyriaus viršininkui Donatui Gurevičiui.

Už  informacinės civilinės saugos kampanijos „Esame komanda – turime planą“ mokymams parengtas programas padėka pareikšta Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kolektyvui.

Už  pagalbą organizuojant civilinės saugos  mokymus Lietuvos vietos bendruomenių lyderiams padėka pareikšta Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkei Eglei Juozapavičienei.

Renginio metu buvo apdovanoti ir civilinės saugo konkurso „Pasirengimo ekstremaliosioms situacijos išvykimo krepšys“, skirto apibendrinti šalyje rengtų mokymų Lietuvos vietos bendruomenėms, nugalėtojai.