Vyriausybėje pristatyta 2022 m. valstybės nekilnojamojo turto ataskaita

0
Vyriausybėje pristatyta 2022 m. valstybės nekilnojamojo turto ataskaita
Share

Finansų ministerija šiandien Vyriausybei pristatė 2022 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą, kurią parengė VĮ Turto bankas. 

Valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo pokyčiai

2022 m. valstybės nekilnojamojo turto (VNT) objektų skaičius Lietuvoje sudarė daugiau kaip 26,5 tūkst. objektų, kurių bendra likutinė vertė – 3 289,98 mln. eurų, o bendras plotas – 9,28 mln. kv. metrų. Lyginant šį objektų kiekį su 2021 m. matyti, kad 2022 m. dėl aktyvaus ir rezultatyvaus VNT pardavimo valstybės VNT apimtys toliau mažėjo – VNT objektų skaičius sumažėjo 1,3 proc., o plotas – 2,3 proc. 

VNT sudėtis pagal nekilnojamojo turto (NT) paskirtį iš esmės nekito 7-erius metus iš eilės. 2022 m. pab. duomenimis, daugiausia valstybė turėjo mokslo (21 proc.) ir administracinės paskirties VNT (18 proc.). Gyvenamosios paskirties bei sandėliavimo bei gydymo VNT sudarė 11 proc. viso VNT.

Valstybinės įstaigos toliau atsisako nereikalingo nekilnojamojo turto, kuris perduodamas VĮ Turto bankui. Iš viso per 2022 m. 52 viešojo sektoriaus įstaigos atsisakė 78,1 tūkst. kv. metrų nereikalingo VNT ploto (291 objektas).

2022 m. laisvo (nenaudojamo) VNT plotas sumažėjo 18,4 proc. ir sudarė beveik 411 tūkst. kv. metrų, iš kurių apie 350 tūkst. kv. metrų sudaro parduotinas VNT. Laisvo (nenaudojamo) VNT ploto pokytį daugiausia lėmė VĮ Turto banko parduotų ir /ar savivaldybių nuosavybėn perduotų VNT objektų skaičius. Pernai VĮ Turto bankas pardavė 669 valstybei nereikalingo turto objektų (12 proc. daugiau nei 2021 m.), už kuriuos gauta 33,7 mln. eurų.

Centralizuotai valdomas valstybės turtas

VĮ Turto bankas – yra tik vienas iš 440 Lietuvoje registruoto VNT valdytojų ir 2022 m. pabaigoje valdė 12 proc. viso valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – apie 1,1 mln. kv. metrų iš 9,3 mln. kv. metrų. Likusį 8,2 mln. kv. metrų VNT plotą valdė kiti valdytojai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, įvairios valstybės įmonės bei kitos valstybės institucijos.

Iš VĮ Turto banko valdomo VNT ploto 65,7 proc. sudaro centralizuoti valdyti perduotas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas (AVNT), 22,1 proc. – aukcione parduodamas NT. Iš 718,6 tūkst. kv. m. centralizuotai valdomo AVNT (centralizavimas baigtas 2020 m.) valdytino, t.y. skirto aprūpinti valstybės įstaigas, AVNT portfelis sudarė 470,4 tūkst. kv. m., 219,1 tūkst. kv. m. – skirtas parduoti. 2022 m. atsisakyta (parduota / perduota / nurašyta) beveik 25 tūkst. kv. m. centralizuotai valdomo ploto ir apie 43 tūkst. kv. m. plotas jau įtrauktas į parduodamų sąrašą. 

Įsibėgėja VNT atnaujinimo projektai: 2022 m. atnaujintas bendras pastatų plotas sudarė 9,6 tūkst. kv. m. (investicijų suma – 18,13 mln. eurų, kai 2023 m. atnaujintas plotas planuojama sudarys 31,7 tūkst. kv. m. (investicijų suma – 47,98 mln. eurų). 2024-2026 m. planuojama atnaujinti beveik 59 tūkst. kv. m. pastatų plotą (investicijų suma – 93,65 mln. eurų).

VĮ Turto banko klientai 2022 m. elektros energijos suvartojo 2 proc. mažiau, lyginant su 2021 m., šilumos – 10 proc. mažiau. Iš viso 2022 m. sutaupyta apie 5,5 mln. kWh. Tai lėmė taikytos energijos taupymo priemonės: apšvietimo ir kondicionavimo sistemų keitimas, šilumos punktų modernizavimas ir darbo grafikų reguliavimas ir kt.

VĮ Turto bankui keliami tikslai toliau optimizuoti AVNT apimtis, mažinti šio turto išlaikymo sąnaudas, gerinti AVNT pastatų būklę bei užtikrinti valstybės institucijų poreikius. Iki 2030 m. ketinama sumažinti centralizuotai valdomo AVNT portfelio plotą iki 470,4 tūkst. kv. m. ir tuo pačiu apie 7,3 mln. eurų sumažinti metinius AVNT išlaikymo kaštus. Bus siekiama turėti ne mažiau kaip 85 proc. geros būklės, neperteklinį AVNT portfelį.

Nustačius AVNT panaudojimo rodiklių reikšmes viršijančias valstybės įstaigas, kurios šiuo metu nėra valdomos centralizuotai, Vyriausybės pasitarimo protokolu priimtas sprendimas didinti centralizavimo apimtis. Generalinei prokuratūrai kartu su Finansų ministerija ir VĮ Turto banku siūloma įvertinti galimybę Prokuratūros valdymo struktūrą sudarančių įstaigų valdomą AVNT perduoti VĮ Turto bankui valdyti centralizuotai.

Apie 2022 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą:
Ataskaitoje pateikiami duomenys apie VNT apimtis, jo išlaikymo sąnaudas, sandorius, taip pat apžvelgiamas išsinuomotas ir savivaldybėms priklausantis NT, kuriuo naudojasi institucijos, vykdydamos joms pavestas valstybės funkcijas, pateikiami VNT pardavimo ir atnaujinimo projektų rezultatai bei kita valstybės turto duomenų statistinė informacija.
2022 m. valstybės turto valdymo ataskaitą rasite čia.