Komisija patvirtino 193 mln. Eur vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti

0
Komisija patvirtino 193 mln. Eur vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti
Share

Europos Komisija patvirtino 193 mln. Eur vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti, siekiant paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Tai numatyta ES Žaliojo kurso pramonės plane, kuriame numatomos priemonės svarbios spartinant žaliąją pertvarką ir mažinant priklausomybę nuo kuro. 

Lietuva pagal laikinąją sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis pranešė Komisijai apie Lietuvos schemą, skirtą remti atsinaujinančiųjų išteklių jūros vėjo elektrinių parkų įrengimą, siekiant paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Priemone galės naudotis tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse narėse veikiančios įmonės, dalyvaudamos konkurse dėl leidimo įrengti ir eksploatuoti naują jūros vėjo elektrinę. Pagal schemą remiamas projektas bus atrinktas konkurse dėl konkrečios Baltijos jūros zonos, galingumas sieks 700 MW.

Pagal šią priemonę pagalba bus teikiama 15 metų kaip kintamoji priemoka pagal abipusius sandorius dėl kainų skirtumų, kuri bus apskaičiuojama lyginant pagalbos gavėjo pasiūlyme nustatytą referencinę kainą ir elektros energijos rinkos kainą.

Pagalbos gavėjas turės teisę gauti pagalbą, lygią skirtumui tarp vykdymo kainos ir elektros energijos rinkos kainos, kai rinkos kaina bus mažesnė už vykdymo kainą. Tačiau pagalbos gavėjas turės sumokėti šių dviejų kainų skirtumą valstybei, kai rinkos kaina bus didesnė už vykdymo kainą.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytas sąlygas. Visų pirma, pagalba bus teikiama konkurso būdu ir bus suteikta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga, siekiant paspartinti žaliąją pertvarką ir sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti tam tikrą ekonominę veiklą, kuri yra svarbi įgyvendinant planą „REPowerEU“ ir Žaliojo kurso pramonės planą, laikantis SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkto ir laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytų sąlygų.

Tuo remdamasi Komisija patvirtino pagalbos priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles. 

Plačiau oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje.