Viceministras A. Zananavičius Madride aptarė ambicingus energetikos ir klimato srities tikslus

0
Viceministras A. Zananavičius Madride aptarė ambicingus energetikos ir klimato srities tikslus
Share

Spalio 20 d. viceministras Albinas Zananavičius dalyvavo Madride vykusiame aukšto lygio susitikime „Lyderystė siekiant neutralumo klimato atžvilgiu: Europos NEKSVP vaidmuo“, kurio tikslas – aptarti atnaujintų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektus, parengtus atsižvelgiant į ambicingesnius Europos Sąjungos tikslus.

Šiame susitikime taip pat dalyvavimo Europos Komisijos, Tarptautinės energetikos agentūros, Tarptautinės atsinaujinančių energijos išteklių agentūros, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros, Tarptautinės klimato kaitos komisijos atstovai, kurie pristatė esamą situaciją savo kuruojamose srityje, iššūkius ir galimus jų sprendimus.

„Lietuva ir toliau kelia aukštus atsinaujinančiosios energijos tikslus. Siekiame tapti savarankiškai energija apsirūpinančia šalimi. Planuojame, kad iki 2030 m. 100 proc. elektros energijos pasigaminsime iš atsinaujinančiųjų išteklių. Tuo tikslu dirbame su užsienio partneriais, tarp jų pasaulyje pripažintais mokslininkais iš JAV Energetikos departamentui pavaldžios Atsinaujinančios energijos laboratorijos, tam, kad atliktume Lietuvos energetikos sektoriaus modeliavimą ir rastume ekonomiškai efektyviausius būdus šiems tikslams pasiekti. Lietuva taip pat didelį dėmesį skiria savo energetiniam saugumui. Esame išplėtoję elektros ir dujų infrastruktūrą regione, kuri leido praeitais metais nutraukti energijos importą iš Rusijos, pakeičiant jį alternatyviu importu iš patikimų partnerių.“, – sakė A. Zananavičius.

Susitikimo metu viceministras pristatė atnaujinto Lietuvos Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. (NEKSVP) projektą. Energetikos ir Aplinkos ministerijų parengtame atnaujintame NEKSVP projekte užfiksuoti ambicingesni klimato ir energetikos tikslai 2030 m. bei priemonės šiems tikslams pasiekti. Dokumentas buvo pateiktas visuomenei ir suinteresuotosioms šalims viešosioms konsultacijoms, taip pat papildomai konsultacijoms ir su Europos Komisija. Išnagrinėjus gautas pastabas, NEKSVP bus atnaujintas ir iki 2024 m. birželio 30 d. pateiktas Europos Komisijai. 

Lietuvoje numatyta vykdyti saulės ir vėjo jėgainių plėtrą, skatinti žaliojo vandenilio gamybą ir panaudojimą bei inovacijas energetikos sektoriuje, investuojant į mokslinius tyrimus. Ir toliau bus siekiama, kad Lietuvos vartotojus energijos ištekliai pasiektų nenutrūkstamai ir už prieinamą kainą, pereinant prie žaliosios energetikos.

ES užsibrėžė tikslą iki 2050 m. pasiekti, kad klimatas būtų neutralus.

„Jei norime iki 2050 m. sukurti ekonomiką, kurioje šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų lygus nuliui, reikia sprendimų, kaip to pasiekti ekonomiškai naudingiausiu, tvariausiu ir novatoriškiausiu būdu. Europa turi išlaikyti lyderystę naujų technologijų ir jų taikymo srityse. Tam būtina ilgalaikė ir išsami ES energetikos pertvarkos strategija, mažesnės biurokratinės procedūros ir spartesnis projektų rengimas, lengvesnės galimybės gauti finansavimą ir aktyvesnis regioninis bendradarbiavimas visoje ES ir su tarptautiniais partneriais“, – sakė viceministras.

Renginys suorganizuotas svarbiu pasaulinės klimato ir energetikos permainų darbotvarkės momentu. Todėl ES ir valstybėms narėms labai svarbu įvertinti iki šiol pasiektą pažangą ir apsvarstyti nustatytus tikslus energetikos ir klimato srityje iki 2030 m., kurie yra svarbus etapas siekiant iki 2050 m. užtikrinti neutralumą klimato kaitos atžvilgiu.