Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingo komisaro V. Sinkevičiaus išsakytų klaidinančių teiginių dėl „Naujos kartos Lietuvos“ plano keitimo paneigimas

0
Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingo komisaro V. Sinkevičiaus išsakytų klaidinančių teiginių dėl „Naujos kartos Lietuvos“ plano keitimo paneigimas
Share

Viešojoje erdvėje pasirodžius už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingo komisaro V. Sinkevičiaus išsakytiems tiesos neatitinkantiems teiginiams dėl „Naujos kartos Lietuvos“ plano keitimo, Finansų ministerija tikslina visuomenę klaidinantį komisarą, jokia forma nedalyvavusį Lietuvos ir Europos Komisijos derybose dėl „Naujos kartos Lietuva“ plano keitimo bei pateikia faktus, kurie geriau informuos tiek patį V. Sinkevičių, tiek ir visuomenę.

2023 m. birželio 30 d. Vyriausybė pritarė „Naujos kartos Lietuva“ plano keitimo projektui, kuris buvo pateiktas Europos Komisijai (EK). Nuo šios dienos vyko intensyvios derybos su Europos Komisija, kurių dalis apėmė siekį peržiūrėti plane numatytų mokestinių įsipareigojimų terminus. Pabrėžiame, kad derybų metu buvo siekiama ne pakeisti „Naujos kartos Lietuva“ plane numatytus mokestinius tikslus ar jų atsisakyti, o pratęsti 4 su mokesčiais susijusių rodiklių įgyvendinimo terminus, nukeliant juos į 2025 metų pradžią. Lietuva derybų metu EK ne kartą teikė konkrečius argumentus dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių 2022-2023 metais, dėl kurių išsitęsė nacionalinės diskusijos dėl mokestinių pakeitimų ir kurios užkirto kelią plane numatytų rodiklių įgyvendinimui numatytais terminais.

Lietuvos EK vertinimui pateiktos objektyvios aplinkybės apima šiuos aspektus: itin didelį ekonominį neapibrėžtumą 2022 m. rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, lėtėjantį ekonomikos augimą 2022-2023 metais (įskatinat numatomą neigiamą ūkio augimą šiemet), aukštą infliacijos lygį šalyje (Lietuvoje 2022 m. infliacija buvo bene dvigubai didesnė nei euro zonos vidurkis), tarptautinėse rinkose ženkliai išaugusį energijos kainų lygį, neigiamai veikiantį šalies ūkio konkurencingumą, spartų ir ženklų palūkanų normų išaugimą euro zonoje, sukėlusį finansinį spaudimą namų ūkiams ir verslui, poreikį karo ir energijos kainų šoko akivaizdoje mobilizuoti valstybės resursus pagalbos priemonių verslui rengimui, ilgiau nei planuota užtrukusias konsultacijas su socio-ekonominiais partneriais dėl mokestinių pasiūlymų paketo, šalies teisės aktuose numatytą minimalų 6 mėnesių įsigaliojimo terminą mokesčių srities pakeitimams.

Nepaisant EK vertinimo, kad pateikti argumentai nėra pakankami mokestinių terminų nukėlimui, Finansų ministerija ir toliau laikosi nuomonės, kad pateikti argumentai yra pakankamai svarūs.

Kviečiame už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingą komisarą V. Sinkevičių nesuskubti komentuoti derybų, kuriose jis nedalyvavo ir galimai nėra susipažinęs su faktine informacija, bei jų rezultatų. Tuo pačiu, raginame V. Sinkevičių išnaudoti savo kaip Lietuvos deleguoto komisaro poziciją padedant visuomenei pristatyti kolektyvinę ir derybose išreikštą Europos Komisijos poziciją, teigiančią, jog „Naujos kartos Lietuva“ plane numatyti mokesčių pakeitimai yra ypatingos svarbos ir turi būti įgyvendinti kuo skubiau, kadangi atliepia dešimtmetį EK šaliai teiktas ir iki šiol neįgyvendintas rekomendacijas, be jų planas nebūtų atitikęs tvirtinimo reikalavimų ir tai, kad galimybių mokestinius tikslus keisti kitais alternatyviais įsipareigojimais nėra.