Stiprinamas vietos veiklos grupių bendradarbiavimas

0
Stiprinamas vietos veiklos grupių bendradarbiavimas
Share

2024-06-07

Birželio 5–6 d. Druskininkuose vyko Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros iniciatyva suorganizuotas renginys, skirtas plėtoti bendradarbiavimo su miestų Vietos veiklos grupėmis (VVG) formatus ir kryptis. Nors Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodas taikomas jau antrą ES finansavimo laikotarpį, tai pirmasis tokio pobūdžio renginys.

2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamas bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo taikymas leidžia suderinti miestuose veikiančių NVO ir kitų bendruomeninių organizacijų, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas. Jas aktyvinant siekiama pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, mažinti socialinę atskirtį ir didinti bendruomenių socialinę integraciją. Per vietos plėtros strategijų rengimą ir įgyvendinimą iniciatyvą perima vietos bendruomenių žmonės, kurie geriausiai žino savo miesto problemas ir poreikius.

Renginys, subūręs išties gausų dalyvių būrį –  52 miestų VVG lyderius, rodo bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvų aktualumą ir didžiulį VVG bendradarbiavimo poreikį.

Vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek, sveikindama renginio dalyvius, dėkojo  miestų VVG lyderiams už savanorystę, pilietiškumą ir neblėstančią energiją suburiant bendruomenes kurti saugią aplinką ir socialinę gerovę  savo miestuose. Viceministrė pakvietė miestų VVG proaktyviai įsitraukti ir į gyventojų švietimą civilinės saugos srityje: „Jūs galėtumėte papildomai skleisti žinią savo miestų, miestelių ir kaimo vietovių  bendruomenėms, kaip pasirengti galimoms nelaimėms ir kur rasti gyventojams aktualios informacijos. Gyventojų švietimas civilinės saugos temomis ir tinkamas pasirengimas galimoms krizėms ar ekstremaliosioms situacijoms ypatingai aktualus šiuo pasikeitusiu geopolitiniu laikotarpiu.“

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Jūratė Lepardinienė pasidžiaugė ES lėšomis finansuotu CPVA įgyvendinamu projektu „Parama vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“, atveriančiu didžiules galimybes stiprinti miestų VVG kompetencijas ir bendradarbiavimą visu 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpiu.

Renginio metu apžvelgtas miestų VVG vietos plėtros strategijų rengimo procesas, pristatyti strategijų vertinimo, atrankos ir tvirtinimo žingsniai, pagrindiniai strategijų įgyvendinimo aspektai. VVG atstovai dalinosi sėkmės istorijomis ir atvirai kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas. Taip pat diskutuota apie bendruomenės inicijuotos plėtros metodo taikymo plėtros ir tobulinimo galimybes būsimoje ES finansinėje perspektyvoje. Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros komanda pristatė artimiausius darbus įgyvendinant vietos plėtros strategijas ir ES lėšų investavimo spartos svarbą.

Didelį įspūdį savo iniciatyvų gausa paliko renginio pabaigoje aplankyti Druskininkų Jaunimo užimtumo centras ir vaikų dienos centras.