Skiriant Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją bus renkamasi iš šešių pretendentų

0
Skiriant Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją bus renkamasi iš šešių pretendentų
Share

Kultūros, mokslo, visuomeninės įstaigos ir organizacijos pasiūlė kandidatus, iš kurių bus išrinktas 2023 metų Jono Basanavičiaus premijos laureatas. Premijos paskirtis – įvertinti asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Kandidatais įregistruoti (pavardės pateikiamos atsitiktine tvarka):

prof. dr. Rimantas Balsys (pateikė Klaipėdos universitetas);

kūrybinė grupė, sukūrusi muzikinę dramą „Sakmė apie dovanotą širdį“ (pateikė Lietuvos karaimų kultūros bendrija);

dr. Daiva Šeškauskaitė (Skalsa) (pateikė Kauno rajono Babtų kultūros centras);

Švedijos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Baltija“ (vadovė Jurga Laurenčikienė) (pateikė Pasaulio lietuvių bendruomenė);

Linas Rimša (pateikė Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“);

dr. Daiva Vaitkevičienė (pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Pagal premijos nuostatus iš pradžių Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija iš šio sąrašo atrinks kandidatus, dėl kurių bus balsuojama baigiamajame posėdyje. Jame slaptu visų komisijos narių balsavimu bus priimtas sprendimas dėl premijos skyrimo išrinktam laureatui – asmeniui ar grupei.

Komisija vertindama kandidatų veiklą vadovaujasi šiais kriterijais: kūrybinės ir (ar) mokslinės veiklos reikšmingumas lietuvių etninės kultūros plėtrai ir sklaidai; veiklos, susijusios su lietuvių etninės kultūros tradicijų išsaugojimu ir plėtojimu, aktualumas, meninė, mokslinė, edukacinė ir išliekamoji vertė; veiklos reikšmingumas tautinės savimonės puoselėjimui ir etnokultūriniam ugdymui; kandidato aktyvi visuomeninė veikla lietuvių etninės kultūros srityje.

Žygimanto Gedvilos / BNS nuotrauka