Siaurukas priimtas į Europos turistinių geležinkelių ir muziejų federaciją

0
Siaurukas priimtas į Europos turistinių geležinkelių ir muziejų federaciją
Share

Šių metų balandžio 21–24 d. Austrijoje vykusioje FEDECRAIL (Europos turistinių geležinkelių ir muziejų federacijos) konferencijoje ir ataskaitiniame posėdyje VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ priimtas į šią garbingą organizaciją.

„Džiaugiamės, kad prisijungėme prie šios tarptautinės geležinkelių paveldo išsaugojimui svarbios organizacijos. Tikiuosi, kad mūsų dalyvavimas šioje organizacijoje padės įsitraukti į Europinius projektus, susijusius su geležinkelio paveldo pristatymu ir puoselėjimu. Tarptautinis bendradarbiavimas yra naudingas ne tik dalinantis patirtimi, žiniomis ir idėjomis, bet ir atveria didesnes galimybes pristatyti Lietuvos techninį paveldą Europos partneriams“, – sako VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius dr. Darius Liutikas.  

FEDECRAIL nariai yra Europos šalių geležinkelių ar muziejų organizacijos, įvairios geležinkelio paveldą puoselėjančios institucijos. Nariais gali būti tiek atskiros organizacijos, tiek skėtinės organizacijos, tiek pavieniai nariai. Iš viso FEDECRAIL vienija daugiau kaip 460 organizacijų iš 29 šalių. Kiekvienas narys turi balsavimo teisę FEDECRAIL susirinkimuose. Europos muziejų ir turistinių geležinkelių federacija įkurta Belgijoje. Briugės mieste (Belgija) yra ir jos būstinė, o organizacijos veiklą reglamentuoja Belgijos įstatymai. Federacijai vadovauja Taryba, sudaryta iš šešių išrinktų atstovų iš skirtingų Europos šalių.

FEDECRAIL siekia pristatyti Europos geležinkelių paveldo išsaugojimą, atkūrimą ir eksploatavimą. Taip pat federacija skatina keitimąsi idėjomis tarptautiniu mastu ir padeda suaktyvinti bendradarbiavimą tarp muziejų ir turistinių geležinkelių organizacijų, taip pat ir įvairių kitų muziejų, susijusių su geležinkelių paveldu. Organizacija atstovauja savo narių interesams tarptautinėse struktūrose, taip pat ir Europos Komisijoje Briuselyje ir Europos Parlamente Strasbūre. FEDECRAIL kiekvienais metais pristato metinę ataskaitą, taip pat leidžia informacinius biuletenius.

Pasak įmonės vadovo dr. D. Liutiko, kuris dalyvaus ir federacijos Paveldo veiklų grupėje, priklausymas tarptautinei federacijai leis Siaurukui turėti balsą Europos geležinkelio paveldo išsaugojimo klausimais. 

Kartą metuose rengiamas FEDECRAIL visuotinis susirinkimas, prieš kurį vyksta konferencija paveldo geležinkelių organizacijas dominančiomis temomis. Šiame renginyje dalyvauja delegatai iš organizacijų narių bei atstovai iš kitų žemynų. 

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ informacija