Seimas priėmė naują mecenatystę skatinančio įstatymo redakciją

0
Seimas priėmė naują mecenatystę skatinančio įstatymo redakciją
Share

Seimas priėmė Kultūros ministerijos parengtą naują Mecenavimo įstatymo pataisų redakciją, atveriančią platesnius kelius visuomenei ir verslui įsitraukti į mecenatystę. Pataisos leis ženkliau skatinti gerųjų mecenatystės pavyzdžių ir praktikų sklaidą visuomenėje, didinti apdovanojamųjų mecenatų skaičių.

Įstatymo pokyčiais siekiama pagerbti didesnį kiekį rėmėjų, kurie pagal dabartines nuostatas nepatenka į mecenatų kategorijas, tačiau ženkliai prisideda prie visuomenės raidos, valstybės gerovės, pilietiškumo stiprinimo. Taip pat siekiama paskatinti didesnį visuomenės ir verslo įsitraukimą į mecenatystę, filantropijos iniciatyvas bei deramai pagerbti mecenatus.

Įstatymu įteisinama nauja mecenatų kategorija – bendruomenės mecenatai. Bendruomenės mecenato vardas bus suteikiamas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio bendra paramos suma mecenuojamam projektui per vienerius metus bus ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų. Taip pat nustatoma, kad bendruomenės mecenatų (kaip ir nacionalinių bei savivaldybės) vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Kaip ir iki šiol, nacionalinio mecenato vardas bus skiriamas tam, kas per metus mecenuojamam projektui suteikė paramos už ne mažiau kaip 1 mln. eurų, savivaldybės mecenato vardas – tam, kas skyrė ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų, jei savivaldybėje gyvena iki 25 tūkst. gyventojų, o didesnėse savivaldybėse ar savivaldybėse, kurios teritorijoje yra kurorto statusą turinti gyvenamoji vietovė, – daugiau kaip 250 tūkst. eurų.

Iki šiol Mecenavimo įstatyme nebuvo numatyta, per kiek laiko turi būti įteiktas savivaldybės mecenato  ženklas, datą galėjo pasirinkti pati savivaldybė. Pagal naująją įstatymo redakciją, siekiant didesnio visuomenės dėmesio mecenatams ir tinkamai juos pagerbti, visų rūšių mecenatų pagerbimo renginiai sujungiami į vieną. Nustatoma, kad nacionalinio mecenato, savivaldybės mecenato ir bendruomenės mecenato ženklai įteikiami ne vėliau kaip per vienus metus nuo šių vardų suteikimo dienos. Mecenatų pagerbimo renginį organizuos Kultūros ministerija ar kultūros ministro įgaliota institucija.

Įstatymas papildytas nuostata, kad mecenato vardas asmeniui gali būti suteiktas daugiau nei vieną kartą už naujai skirtą paramą.

Nauja įstatymo redakcija papildytas sričių, kuriose gali būti įgyvendinami mecenuojamieji projektai, sąrašas. Greta sveikatos priežiūros, kultūros ir meno, paveldo, mokslo, visuomenės gerovės, sporto, švietimo sričių įrašytas ir pilietinės visuomenės stiprinimas.

Siekiant aktyviau įtraukti visuomenę į teisėkūros procesus, Mecenavimo tarybai suteikiamos papildomos funkcijos: analizuoti mecenavimo procesus, aktualias šios srities problemas, nagrinėti klausimus dėl mecenavimo ir paramos procesus reglamentuojančių teisės aktų poreikio bei galiojančių teisės aktų tobulinimo.

Kultūros ministerijos archyvo nuotrauka